Menu

Filter op
content
Omgevingsweb

Mulder, Frank

Frank Mulder is advocaat partner bij Van Benthem & Keulen en is gespecialiseerd in onteigeningsrecht en bestuursrechtelijke schadevergoeding in algemene zin, nadeelcompensatie en planschade, gedoogplichten op grond van de Belemmeringenwet/Privaatrecht/Waterwet en Wet voorkeursrecht gemeenten, grondexploitatie, project- en gebiedsontwikkeling.

Frank Mulder is advocaat partner bij Van Benthem & Keulen en is gespecialiseerd in onteigeningsrecht en bestuursrechtelijke schadevergoeding in algemene zin, nadeelcompensatie en planschade, gedoogplichten op grond van de Belemmeringenwet/Privaatrecht/Waterwet en Wet voorkeursrecht gemeenten, grondexploitatie, project- en gebiedsontwikkeling.