Menu

Filter op
content
PONT Omgeving

Onrust, Fleur

Onrust, Fleur

Fleur Onrust is advocaat, partner en een van de drie oprichters van ENVIR advocaten. Zij is gespecialiseerd in het omgevingsrecht waarbinnen zij zich met name richt op de Flora- en faunawet, de Wabo en het ruimtelijk bestuursrecht.