Menu

Filter op
content
PONT Omgeving

Faijer, Maarten Jaspers

Faijer, Maarten Jaspers

Maarten Jaspers Faijer is als adviseur duurzame energie bij Pondera breed inzetbaar in uiteenlopende projecten en adviesvraagstukken. Zijn expertise ligt in het doorgronden en sturen in beleidsprocessen van ruimtelijke vraagstukken, die heeft hij opgedaan tijdens verschillende m.e.r.-trajecten, due diligence, permit management en haalbaarheidsstudies. Daarnaast is hij internationaal georiënteerd en heeft hij onder andere ervaring in adviestrajecten in de Verenigde Staten van Amerika, Bangladesh en Korea.