Menu

Filter op
content
PONT Omgeving

Driessen, Susanne

Als ervaren biologe en plantenziektenkundig expert bij Bomenwacht helpt Susanne Driessen gemeenten en andere overheden om meer inzicht te krijgen in het proces en de planning van het bomenbeheer. Haar speciale aandacht hebben de beleidsmatige en wettelijke aspecten.