Menu

Filter op
content
PONT Omgeving

Arjan van Delden

Arjan is sinds 2021 verbonden aan Overwater Grondbeleid Adviesbureau. Daarvoor was hij ruim twintig jaar advocaat. Naast gedegen kennis van het algemene burgerlijk recht en het bestuursrecht beschikt Arjan over specifieke expertise van het omgevingsrecht en het daaraan gerelateerde onteigeningsrecht, de toepassing van grondbeleidsinstrumenten, de rechten en verplichtingen bij oplegging van gedoogplichten en het schadeloosstellingsrecht. Arjan staat overheden, marktpartijen, grondeigenaars en andere belanghebbende partijen bij in onderhandelingen en begeleidt hen bij de totstandkoming van (anterieure) overeenkomsten.