Menu

Zoek op
rubriek
Omgevingsweb
0

De Jong, Martine

Martine de Jong is planoloog van achtergrond en slaat bruggen tussen inhoud en proces, tussen verschillende sectoren en disciplines, tussen afdelingen en organisaties, tussen visievorming en uitvoering en tussen wetenschap en praktijk. Bij TwynstraGudde helpt zij organisaties bij het opzetten van samenwerkingsverbanden, het ontwikkelen van samenwerkingsvaardigheden en het evalueren van de meerwaarde van samenwerking. Zij begeleidt partijen bij opgavegericht en integraal samenwerken en bij de cultuurverandering die hiervoor nodig is. In de afgelopen jaren heeft Martine meer dan 25 grote leer- en organisatieontwikkeltrajecten begeleid en meer dan 4.000 professionals geholpen om effectiever samen te werken op de grensvlakken binnen en buiten hun organisatie. Dit doet zij bij onder andere gemeenten, provincies, omgevingsdiensten, veiligheidsregio’s, woningcorporaties, welzijnsorganisaties, waterschappen en departementen. Soms gekoppeld aan de Omgevingswet, maar altijd gericht op het kunnen schakelen tussen verschillende (overheids)rollen in het speelveld van vele partijen. Haar laatste boek, Tweebenig samenwerken, gaat over het omgaan met spanningen tussen de binnenwereld en buitenwereld van organisaties. Recent heeft zij het initiatief genomen voor BINT, de verbindingsdienst van en voor iedereen die over grenzen samen werkt. Want verschillen verbinden en benutten voor vernieuwing is een vak.