Menu

Filter op
content
PONT Omgeving

Coenrady, Cor

Coenrady, Cor

Cor Coenrady is gerechtelijk deskundige omgevingsrecht bij de StAB te Den Haag. Hij is specialist op het gebied van luchtverontreiniging, luchtkwaliteit, geur en externe veiligheid. Ook is hij werkzaam bij DCMR milieudienst Rijnmond en is hij docent bij een aantal opleidingen op het gebied van het omgevingsrecht.