Menu

Zoek op
rubriek
Omgevingsweb
0

Breij, Noortje

Noortje werkt met grote betrokkenheid als project- of procesleider aan ruimtelijke projecten. Veelal namens gemeenten, maar zeker ook met andere stakeholders, zoals bewoners of andere overheden als Waterschap en Provincie. Met haar enthousiasme krijgt ze de diverse stakeholders betrokken bij de processen om tot verdere planontwikkeling te komen. Veranderingen aanbrengen in de fysieke leefomgeving doe je immers niet alleen. Alleen met samenwerking kun je nieuwe ontwikkelingen mogelijk te maken. Haar missie is om met elkaar de wereld om ons heen mooier, functioneler en (be)leefbaarder maken!

Noortje heeft ruime kennis en ervaring op het gebied van diverse ruimtelijke projecten in de fysieke leefomgeving. Op dit moment werkt ze met de projectorganisaties van het Waterschap Rivierenland aan hoogwaterveiligheidsopgaven in het rivierengebied. Daarnaast heeft ze heeft gewerkt aan planontwikkeling voor een wind- en zonnepark, woningbouwprojecten en bedrijfsterreinen, of combinaties hiervan. Maar ook minder voorkomende ruimtelijke opgaven als een natuurbegraafplaats of een motorcrossterrein behoort tot haar werkveld. De werkzaamheden spreiden zicht over het volledige spectrum van de fase van onderzoek naar haalbaarheid tot en met de benodigde juridische planologische borging in bestemmingsplannen.

Belangrijke gemene deler in de processen is de communicatie met omwonenden, gebruikers en andere belanghebbenden. Als projectleider vorm je een belangrijke schakel tussen de stakeholders en het gemeentebestuur. Draagvlak blijft immers een groot goed!