Menu

Filter op
content
PONT Omgeving

Edward Brans

Edward Brans

Edward Brans houdt zich bij Pels Rijcken bezig met privaatrechtelijk en bestuursrechtelijk milieuaansprakelijkheidsrecht. Daarnaast verleent hij ondersteuning bij geschillen op het gebied van het overheidsaansprakelijkheidrecht. Ook staat Edward cliënten bij in dossiers gericht op het tegengaan of beperken (van de gevolgen) van klimaatverandering.