Menu

Filter op
content
PONT Omgeving

Tom Binder

Binder, Tom

Tom Binder is advocaat bij AKD. Hij is gespecialiseerd in Europees recht en mededingingsrecht. Tom adviseert en vertegenwoordigt cliënten bij onder andere concentratiemeldingen van fusies en overnames, kartelafspraken en misbruik van een economische machtspositie. Daarnaast adviseert hij over EU-staatssteunrecht en aanbestedingsrecht. Tot zijn cliënten rekent Tom zowel overheden als ondernemingen. Tom heeft ook gewerkt als junior docent Internationaal en Europees Recht aan de Universiteit Utrecht. In deze periode schreef hij mee aan wetenschappelijke publicaties over verschillende deelonderwerpen van het Europees recht.