Menu

Filter op
content
Omgevingsweb

Bijkerk, Alrik

Alrik Bijkerk is sinds 2017 als advocaat werkzaam bij Van Benthem & Keulen in de praktijkgroepen Bestuursrecht en Omgevingsrecht. De expertise van Alrik is: gebiedsontwikkeling, grondexploitatie, anterieure overeenkomsten, onteigening, gedoogplichten, overheidsaansprakelijkheid en bestuursrecht. Alrik werkt sinds 2009 in de advocatuur en is specialist gebiedsontwikkeling. Hij opereert op het snijvlak van publiek- / privaatrecht. Alrik heeft ruime ervaring met het optreden voor rijksoverheid, provincies, waterschappen en gemeenten in grote onteigenings- en infrastructurele projecten. Ook treedt hij op voor bedrijven en particulieren die met onteigening of ander overheidsingrijpen te maken krijgen. Zijn ervaring met werken voor de overheid is ook dan van toegevoegde waarde.

Alrik Bijkerk is sinds 2017 als advocaat werkzaam bij Van Benthem & Keulen in de praktijkgroepen Bestuursrecht en Omgevingsrecht. De expertise van Alrik is: gebiedsontwikkeling, grondexploitatie, anterieure overeenkomsten, onteigening, gedoogplichten, overheidsaansprakelijkheid en bestuursrecht. Alrik werkt sinds 2009 in de advocatuur en is specialist gebiedsontwikkeling. Hij opereert op het snijvlak van publiek- / privaatrecht. Alrik heeft ruime ervaring met het optreden voor rijksoverheid, provincies, waterschappen en gemeenten in grote onteigenings- en infrastructurele projecten. Ook treedt hij op voor bedrijven en particulieren die met onteigening of ander overheidsingrijpen te maken krijgen. Zijn ervaring met werken voor de overheid is ook dan van toegevoegde waarde.