Menu

Filter op
content
Omgevingsweb
Artikelnummer: 9789491930867 Categorie: Tags: , ,
Nederlands |
1 maart 2017
 | 
0,0 rating
(0)
De woningcorporatie in een nieuwe werkelijkheid
Van regels tot uitvoering

De uitgave De woningcorporatie in een nieuwe werkelijkheid: van regels tot uitvoering (tweede druk) verschaft op toegankelijke wijze inzicht in de fors gewijzigde regelgeving voor de corporatie sector. Het boek biedt context waarin corporaties zich kunnen en mogen bewegen door de Woningwet, het Besluit en de Regeling en gaat in op de doelen, bedoeling en taken van corporaties.

In heldere en begrijpelijke taal wordt de lezer meegenomen door de verschillende (wettelijke) bepalingen, verwijzingen en voetnoten. Heldere schema’s en kaders ondersteunen de tekst, zodat de lezer in een oogopslag kan zien hoe de verbanden tussen de verschillende bepalingen en uitwerkingen zijn. Duidelijk wordt welke nieuwe spelregels van belang zijn, wat hun impact is op de interne organisatie en hoe dit zich verhoudt ten opzichte van het interne en externe toezicht.

Kortom, dit boek is een aanrader voor iedereen die in de corporatiesector werkt op bestuurlijk en toezichthoudend niveau en is evenzeer geschikt voor alle corporatiemedewerkers en voor iedereen die te maken heeft met corporaties, zoals gemeenten, bewonersorganisaties, Woonbond en accountants.

€49

Product delen

Achtergrond
Auteur
Inkijk versie
Specificaties
Docentenexemplaar
Reviews

De tweede druk van De woningcorporatie in een nieuwe werkelijkheid speelt in op de wijzigingen van de Woningwet na 2015. De Veegwet en het Veegbesluit zijn in dit boek opgenomen, alsmede het vernieuwde ‘Handboek modelmatig waarderen marktwaarde’ (bijlage 2 van de ‘Regeling Toegelaten Instellingen Volkshuisvesting’). Het beoordelingskader scheiden DAEB / Niet-DAEB heeft ook een plaats gekregen en gaf aanleiding voor herziening van de weergave in de balans, winst- en verliesrekening, het kasstroomoverzicht en kengetallen. De inbreng van de klant is in een afzonderlijk hoofdstuk tot uitdrukking gebracht.

Hans van Vark RA

Hans van Vark is registeraccountant en startte zijn carrière in het accountantsvak. Hij werkte 16 jaar bij een rechtsvoorganger van Deloitte, gespecialiseerd in de non for profit sector,zoals overheid, zorg, welzijn en woningcorporaties. Na een dienstverband bij een landelijk werkzame woning-corporatie treedt hij vanaf 2001 op als zelfstandig gevestigd interim manager, trainer en adviseur. Hans vervult al vele jaren (bestuurs-) functies in met name de charitatieve sfeer. In 2013 heeft hij een toezicht houdende functie in de zorgsector (VVT) aanvaard. Hij is coauteur van een aantal publicaties over woningcorporaties, uitgebracht door de vereniging van toezicht-houders in woningcorporaties.

Bekijk auteurs profiel

Specificaties

uitgever (details) Berghauser Pont
Bezorgtijd Printing on demand.
Taal Nederlands
Gewicht 524 g
Afmetingen 211 x 147 x 23
ISBN 9789491930867
NUR 823

Bent u verbonden aan een onderwijsinstelling en wilt u graag van dit boek een gebruikers- of beoordelingsexemplaar ontvangen? Vraag een docentexemplaar aan.