Menu

Zoek op
rubriek
Omgevingsweb
0
Artikelnummer: 9780128154779 Categorie:
Engels |
1 juli 2019
 | 
0,0 rating
(0)
Untangling Smart Cities

Description

Untangling Smart Cities: From Utopian Dreams to Innovation Systems for a Technology-Enabled Urban Sustainability helps all key stakeholders understand the complex and often conflicting nature of smart city research, offering valuable insights for designing and implementing strategies to improve the smart city decision-making processes. The book drives the reader to a better theoretical and practical comprehension of smart city development, beginning with a thorough and systematic analysis of the research literature published to date. It addition, it provides an in-depth understanding of the entire smart city knowledge domain, revealing a deeply rooted division in its cognitive-epistemological structure as identified by bibliometric insights.

Users will find a book that fills the knowledge gap between theory and practice using case study research and empirical evidence drawn from cities considered leaders in innovative smart city practices.

Key Features

  • Provides clarity on smart city concepts and strategies
  • Presents a systematic literature analysis on the state-of-the-art of smart cities’ research using bibliometrics combined with practical applications
  • Offers a comprehensive and systematic analysis of smart cities research produced during its first three decades
  • Generates a strong connection between theory and practice by providing the scientific knowledge necessary to approach the complex nature of smart cities
  • Documents five main development pathways for smart cities development, serving the needs of city managers and policymakers with concrete advice and guidance

Readership

Smart City researchers and graduate students from sustainability, transport, energy, environmental science, engineering, economics, public health, behavior, and urban planning departments; Smart City planners and engineers involved with research, consultancy, funding, and distribution of services, products, and technologies; City policy makers in government and development agencies

 

Beschrijving

Smart Cities ontwarren: From Utopian Dreams to Innovation Systems for a Technology-Enabled Urban Sustainability helpt alle belangrijke stakeholders de complexe en vaak tegenstrijdige aard van smart city onderzoek te begrijpen, en biedt waardevolle inzichten voor het ontwerpen en implementeren van strategieën om de smart city besluitvormingsprocessen te verbeteren. Het boek leidt de lezer naar een beter theoretisch en praktisch begrip van de ontwikkeling van slimme steden, te beginnen met een grondige en systematische analyse van de tot nu toe gepubliceerde onderzoeksliteratuur. Daarnaast biedt het een diepgaand inzicht in het gehele kennisdomein van smart city, waarbij een diepgewortelde tweedeling in de cognitief-epistemologische structuur wordt blootgelegd, zoals geïdentificeerd door bibliometrische inzichten.

Gebruikers zullen een boek aantreffen dat de kenniskloof tussen theorie en praktijk vult door gebruik te maken van case study onderzoek en empirisch bewijs afkomstig van steden die worden beschouwd als leiders in innovatieve smart city praktijken.

Belangrijkste kenmerken
Biedt duidelijkheid over concepten en strategieën van smart city
Biedt een systematische literatuuranalyse van de stand van zaken op het gebied van onderzoek naar slimme steden met behulp van bibliometrie in combinatie met praktische toepassingen
Biedt een uitgebreide en systematische analyse van het onderzoek naar smart cities dat in de eerste drie decennia is uitgevoerd
genereert een sterke verbinding tussen theorie en praktijk door de wetenschappelijke kennis te verschaffen die nodig is om het complexe karakter van smart cities te benaderen
documenteert vijf belangrijke ontwikkelingstrajecten voor de ontwikkeling van slimme steden en voorziet daarmee in de behoeften van stadsmanagers en beleidsmakers met concreet advies en begeleiding
Lezers

Smart City onderzoekers en afgestudeerde studenten van duurzaamheid, vervoer, energie, milieukunde, techniek, economie, volksgezondheid, gedrag, en stedenbouwkundige afdelingen; Smart City planners en ingenieurs die betrokken zijn bij onderzoek, advies, financiering, en distributie van diensten, producten en technologieën; City beleidsmakers in de regering en ontwikkelingsorganisaties

€125.00

Product delen

Specificaties
Reviews

Specificaties

Uitgever (details) Van Ditmar Boekenimport B.V.
Bezorgtijd Printing on demand.
Taal Engels
Gewicht
Afmetingen X X
ISBN 9780128154779
NUR SOC026030