Menu

Zoek op
rubriek
Omgevingsweb
0
Artikelnummer: 9780367228729 Categorieën: ,
eng |
21 mei 2021
 | 
0,0 rating
(0)
The Ecological Constitution
The Ecological Constitution integrates the insights of environmental constitutionalism and ecological law in a concise, engaging and accessible manner. This book sets out the necessary components of any constitution that could be considered ecological in nature. In particular, it argues that an ecological constitution is one that codifies the following key principles, at a minimum: the principle of sustainability; intergenerational equity and the public trust doctrine; environmental human rights; rights of nature; the precautionary principle and non-regression; and rights and obligations relating to a healthy climate. In the context of the global environmental crisis that characterises the current Anthropocene era, these principles are important tools for changing consciousness and driving pragmatic policy reforms around the world. Re-imagining constitutions along these lines could play a vital role in the collective project of building a sustainable future for humans, animals, ecosystems and the biosphere we all share. This book will be of great interest to students and scholars of environmental law, ecological law, environmental constitutionalism, sustainability and rights of nature.

De Ecologische Grondwet integreert de inzichten van het ecologisch constitutionalisme en het ecologisch recht op een beknopte, boeiende en toegankelijke manier. Dit boek beschrijft de noodzakelijke componenten van een grondwet die als ecologisch van aard kan worden beschouwd. Het betoogt in het bijzonder dat een ecologische grondwet een grondwet is die ten minste de volgende sleutelbeginselen codificeert: het beginsel van duurzaamheid; intergenerationele billijkheid en de openbare vertrouwensdoctrine; milieumensenrechten; rechten van de natuur; het voorzorgsbeginsel en non-regressie; en rechten en plichten met betrekking tot een gezond klimaat. In de context van de wereldwijde milieucrisis die het huidige Antropoceen-tijdperk kenmerkt, zijn deze beginselen belangrijke instrumenten om het bewustzijn te veranderen en pragmatische beleidshervormingen over de hele wereld aan te sturen. Een nieuwe visie op grondwetten volgens deze lijnen zou een vitale rol kunnen spelen in het collectieve project van het bouwen aan een duurzame toekomst voor mensen, dieren, ecosystemen en de biosfeer die wij allen delen. Dit boek zal van groot belang zijn voor studenten en wetenschappers op het gebied van milieurecht, ecologisch recht, milieugrondwettelijk beleid, duurzaamheid en natuurrechten.

€59.95

Product delen

Specificaties
Reviews

Specificaties

Uitgever (details) Van Ditmar Boekenimport B.V.
Bezorgtijd Printing on demand.
Taal eng
Gewicht
Afmetingen X X
ISBN 9780367228729
NUR LAW034000