Menu

Zoek op
rubriek
Omgevingsweb
0
Artikelnummer: 9789462360921 Categorie:
Engels |
13 maart 2014
 | 
0,0 rating
(0)
Sustainable tourism and law

The central focus of this book is the interaction between law and tourism with a view to attaining sustainable tourism. This book aims to achieve that goal by approaching law and tourism from various angles. On the one hand, sustainable tourism will be put in a broader context by, for example, outlining the principles and philosophy of sustainable tourism, but also explaining how principles of sustainable tourism can be taught through educational programmes in developing countries. The question therefore arises as to how that Global Code could also be integrated in legal teaching. There are, moreover, many examples in developing countries of successful sustainable tourism. To provide concrete examples of those success stories and to critically analyze them, we focus on one particular case, the case of Indonesia, and cite cases of sustainable tourism (strongly focusing on how law and legal rules have contributed to sustainable tourism) mostly on the islands of Java and Bali.

 

Centraal in dit boek staat de wisselwerking tussen recht en toerisme met het oog op het bereiken van duurzaam toerisme. Dit boek tracht dit doel te bereiken door recht en toerisme vanuit verschillende invalshoeken te benaderen. Enerzijds wordt duurzaam toerisme in een bredere context geplaatst door bijvoorbeeld de beginselen en filosofie van duurzaam toerisme te schetsen, maar ook door uit te leggen hoe beginselen van duurzaam toerisme via onderwijsprogramma’s in ontwikkelingslanden kunnen worden bijgebracht. De vraag rijst dan ook hoe die mondiale code ook in het juridisch onderwijs zou kunnen worden geïntegreerd. Bovendien zijn er in ontwikkelingslanden veel voorbeelden van succesvol duurzaam toerisme. Om concrete voorbeelden van die succesverhalen te geven en ze kritisch te analyseren, concentreren wij ons op één specifiek geval, het geval Indonesië, en halen wij gevallen van duurzaam toerisme aan (waarbij wij ons sterk richten op de vraag hoe recht en rechtsregels hebben bijgedragen tot duurzaam toerisme), voornamelijk op de eilanden Java en Bali.

€86.00

Product delen

Specificaties
Reviews

Specificaties

Uitgever (details) Boom uitgevers Den Haag
Bezorgtijd Printing on demand.
Taal Engels
Gewicht 784 gr
Afmetingen 247 X 174 X 26
ISBN 9789462360921
NUR 828