Menu

Zoek op
rubriek
Omgevingsweb
0
Artikelnummer: 9781509540310 Categorieën: ,
Engels |
15 oktober 2020
 | 
0,0 rating
(0)
Sustainability

Sustainability is one of the buzzwords of our times and a key imperative for economic growth, technological development, social equity, and environmental quality. But what does it really mean and how is it being implemented around the world? 

In this clear-eyed book, Maurie Cohen introduces students to the concept of sustainability, tracing its history and application from local land-use practices, construction techniques and reorientation of business models to national and global institutions seeking to foster sustainable practices. Examining sustainable development in scientific, technological, social and political terms, he shows that it remains an elusive concept and evidence of its unambiguous achievements can be difficult to ascertain. Moreover, developed and developing countries have formulated divergent agendas to engage the notion of sustainability, further complicating its application and progress across the world.  

Innovative and readily accessible to students from a range of disciplines, this primer takes us on a journey to show that sustainability is as much about unchartered waters as it is about formulating answers to urgent global issues.

 

Duurzaamheid is een van de modewoorden van onze tijd en een essentiële voorwaarde voor economische groei, technologische ontwikkeling, sociale rechtvaardigheid en milieukwaliteit. Maar wat houdt het echt in en hoe wordt het wereldwijd geïmplementeerd?

In dit boek met heldere ogen laat Maurie Cohen studenten kennismaken met het concept van duurzaamheid, waarbij ze de geschiedenis en toepassing ervan volgt van lokale landgebruikpraktijken, bouwtechnieken en heroriëntatie van bedrijfsmodellen tot nationale en mondiale instellingen die duurzame praktijken willen bevorderen. Hij onderzoekt duurzame ontwikkeling in wetenschappelijke, technologische, sociale en politieke termen en laat zien dat het een ongrijpbaar concept blijft en dat het bewijs van de ondubbelzinnige prestaties ervan moeilijk te achterhalen is. Bovendien hebben ontwikkelde en ontwikkelingslanden uiteenlopende agenda’s geformuleerd om het begrip duurzaamheid te betrekken, wat de toepassing en vooruitgang ervan over de hele wereld verder bemoeilijkt.

Deze inleiding is innovatief en gemakkelijk toegankelijk voor studenten uit verschillende disciplines en neemt ons mee op een reis om te laten zien dat duurzaamheid net zo goed gaat over niet-gecharterde wateren als over het formuleren van antwoorden op urgente mondiale problemen.

€75.00

Product delen

Specificaties
Reviews

Specificaties

Uitgever (details) Polity Press
Bezorgtijd Printing on demand.
Taal Engels
Pagina's 200
Afmetingen
ISBN 9781509540310
NUR 907