Menu

Zoek op
rubriek
Omgevingsweb
0
Artikelnummer: 9781137377197 Categorie:
Engels |
1 januari 2015
 | 
0,0 rating
(0)
Smart Cities as Democratic Ecologies

The concept of the ‘smart city’ as the confluence of urban planning and technological innovation has become a predominant feature of public policy discourse. Despite its expanding influence, however, there is little consensus on the precise meaning of a ‘smart city’. One reason for this ambiguity is that the term means different things to different disciplines. For some, the concept of the ‘smart city’ refers to advances in sustainability and green technologies. For others, it refers to the deployment of information and communication technologies as next generation infrastructure.

This volume focuses on a third strand in this discourse, specifically technology driven changes in democracy and civic engagement. In conjunction with issues related to power grids, transportation networks and urban sustainability, there is a growing need to examine the potential of ‘smart cities’ as ‘democratic ecologies’ for citizen empowerment and user-driven innovation. What is the potential of ‘smart cities’ to become platforms for bottom-up civic engagement in the context of next generation communication, data sharing, and application development? What are the consequences of layering public spaces with computationally mediated technologies? Foucault’s notion of the panopticon, a metaphor for a surveillance society, suggests that smart technologies deployed in the design of ‘smart cities’ should be evaluated in terms of the ways in which they enable, or curtail, new urban literacies and emergent social practices.

 

Het concept van de “slimme stad” als de samenvloeiing van stadsplanning en technologische innovatie is een overheersend kenmerk geworden van de openbare beleidsdiscussie. Ondanks de toenemende invloed is er echter weinig consensus over de precieze betekenis van een “slimme stad”. Een van de redenen voor deze ambiguïteit is dat de term voor verschillende disciplines verschillende dingen betekent. Voor sommigen verwijst het concept van de “slimme stad” naar vooruitgang op het gebied van duurzaamheid en groene technologieën. Voor anderen verwijst het naar de inzet van informatie- en communicatietechnologieën als infrastructuur van de volgende generatie.

Dit volume richt zich op een derde aspect van dit discours, namelijk door technologie gedreven veranderingen in democratie en burgerbetrokkenheid. In samenhang met vraagstukken op het gebied van elektriciteitsnetten, vervoersnetwerken en stedelijke duurzaamheid, is er een groeiende behoefte om het potentieel van ‘slimme steden’ als ‘democratische ecologieën’ voor de empowerment van burgers en door gebruikers aangestuurde innovatie te onderzoeken. Wat is het potentieel van “slimme steden” om platforms te worden voor burgerbetrokkenheid van onderop in de context van de volgende generatie communicatie, het delen van gegevens en de ontwikkeling van toepassingen? Wat zijn de gevolgen van de gelaagdheid van publieke ruimten met computationeel gemedieerde technologieën? Foucaults notie van het panopticum, een metafoor voor een bewakingsmaatschappij, suggereert dat slimme technologieën die worden ingezet bij het ontwerpen van ‘slimme steden’ moeten worden geëvalueerd in termen van de manieren waarop ze nieuwe stedelijke literacies en opkomende sociale praktijken mogelijk maken of juist beknotten.

€139.70

Product delen

Specificaties
Reviews

Specificaties

Uitgever (details) Van Ditmar Boekenimport B.V.
Bezorgtijd Printing on demand.
Taal Engels
Gewicht 522 gr
Afmetingen 216 X 140 X 19
ISBN 9781137377197
NUR SOC000000