Menu

Zoek op
rubriek
Omgevingsweb
0
Artikelnummer: 9789012380010 Categorie:
Nederlands |
12 maart 2008
 | 
0,0 rating
(0)
Praktijkboek Hoofdlijnen Bodembeschermingsrecht

Praktijkboek Hoofdlijnen Bodembeschermingsrecht 1e druk is een boek van G.J. Kremers uitgegeven bij Sdu Uitgevers. ISBN 9789012380010

Het aantal locaties in Nederland met verontreinigde grond wordt tegenwoordig geschat op circa 400.000. Het merendeel van deze verontreinigde locaties zal vroeg of laat moten worden gesaneerd. In het praktijkboek Hoofdlijnen bodembeschermingsrecht vindt u de wettelijke voorschriften die toezien op de sanering van verontreinigde grond en/of grondwater en het voorkomen van nieuwe verontreinigingen. De regels die hiervoor gelden, zijn niet voor iedereen gemakkelijk toegankelijk. Men komt terecht in een uitgebreid stelsel van wet- en regelgeving, waarmee vanuit verschillende invalshoeken eisen worden gesteld aan handelingen met betrekking tot de bodem. In dit boek zijn de regels over de bescherming en sanering van de bodem zodanig gestructureerd, dat deze goed aansluiten bij de informatiebehoefte in de praktijk. Hiertoe wordt allereerst de regelgeving van de Wet bodembescherming behandeld met een onderscheid tussen oude en nieuwe bodemverontreiniging. Daarna worden de voorschriften die voortvloeien uit andere wetten toegelicht. Belangrijke onderwerpen hierbij zijn de gevolgen van bodemverontreiniging voor grond- en bouwwerkzaamheden en het gebruik van verontreinigde grond of baggerspecie als bodemtoepassing. Afzonderlijke aandacht is er voor het risico van bodemverontreiniging bij de werving en uitgifte van grond.

€52.17

Product delen

Specificaties
Reviews

Specificaties

Uitgever (details) Sdu Uitgevers
Bezorgtijd Printing on demand.
Taal Nederlands
Gewicht 242 gr
Afmetingen 216 X 148 X 11
ISBN 9789012380010
NUR 740