Menu

Zoek op
rubriek
Omgevingsweb
0
Artikelnummer: 9789491930041 Categorie: Tags: ,
Nederlands |
1 juni 2014
 | 
0,0 rating
(0)
Luchtkwaliteit en omgeving
Beschrijving

In Luchtkwaliteit en omgeving wordt inzicht geboden in de wijze waarop de normen voor luchtkwaliteit doorwerken in ruimtelijke plannen.

Er wordt een helder toetsingskader geboden bij het opstellen en toetsen van ruimtelijke plannen en er wordt een overzicht geboden van verschillende handreikingen en beleidsdocumenten die een rol spelen bij de toets of een plan.

 

Het boek gaat niet alleen in op het normenkader dat vanuit Europa in de Nederlandse wet- en regelgeving doorwerkt, maar bespreekt ook de onderdelen (grof) stof en geurhinder.
Het aspect luchtkwaliteit wordt hierbij vanuit verschillende invalshoeken benaderd: bijvoorbeeld vanuit het toevoegen van een ontwikkeling die zelf bijdraagt aan de (verslechtering van de) luchtkwaliteit of het ontwikkelen van een gevoelige bestemming nabij een voor de luchtkwaliteit negatieve bron.

 

Naast een meer juridische uiteenzetting over het toepassen van de relevante wet- en regelgeving, wordt de lezer ook geïnformeerd over de wijze waarop onderzoek kan worden verricht naar de gevolgen van een ruimtelijk plan voor de luchtkwaliteit. Er wordt een zo volledig mogelijk overzicht verschaft aan de hand waarvan nieuwe ruimtelijke plannen – ten minste op het onderdeel luchtkwaliteit – de eindstreep bij de bestuursrechter kunnen halen.

 

Luchtkwaliteit en omgeving biedt hiermee een praktische handleiding bij het opstellen en verantwoorden van ruimtelijke plannen in relatie tot het onderwerp luchtkwaliteit.

€49

Product delen

Auteurs
Inkijk versie
Specificaties
Docentenexemplaar
Reviews

mr. D. (Daniëlle) Roelands-Fransen

Daniëlle Roelands-Fransen is vanaf 2002 advocaat en gespecialiseerd in het omgevingsrecht met specifieke kennis op het gebied van luchtkwaliteit in relatie tot ruimtelijke plannen. Daniëlle werkt vanaf 2010 bij Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn advocaten en notarissen waar zij over bezig houdt met grootschalige ruimtelijke projecten zoals de aanleg van wegen of gebiedsontwikkelingen.

Bekijk auteurs profiel

mr. R. (Roelof) Reinders

Roelof Reinders is sinds 2006 advocaat in de sectie Ruimte en Milieu van Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn advocaten en notarissen. Hij adviseert overheden en bedrijven over de juridische kant van grote infrastructurele projecten en gebiedsontwikkeling en staat hen bij in procedures bij de bestuursrechter.

Bekijk auteurs profiel

ing. C. (Cor) Coenrady

Cor Coenrady is gerechtelijk deskundig omgevingsrecht bij de Stichting Advisering Bestuursrechtspraak te Den Haag. Hij is specialist op het gebied van lucht verontreiniging, luchtkwaliteit, geur en externe veiligheid. Ook is hij werkzaam bij DCMR milieudienst Rijnmond en is hij docent bij een aantal opleidingen op het gebied van het omgevingsrecht.

Bekijk auteurs profiel

Specificaties

Uitgever (details) Berghauser Pont
Bezorgtijd Printing on demand.
Taal Nederlands
Gewicht 283 g
Afmetingen 211 x 147 x 12
ISBN 9789491930041
NUR 823

Bent u verbonden aan een onderwijsinstelling en wilt u graag van dit boek een gebruikers- of beoordelingsexemplaar ontvangen? Vraag een docentexemplaar aan.