Menu

Zoek op
rubriek
Omgevingsweb
0
Artikelnummer: 9783319596167 Categorieën: , ,
Engels |
1 januari 2017
 | 
0,0 rating
(0)
Low-Carbon Smart Cities

This book aims to integrate climate mitigation and adaptation tools into conventional urban planning. It emphasizes the value and importance of ICT as connected technology. The author believes  that ICT and IOT can facilitate controlling climate change attributes when deployed with appropriate ingredients and composition in cities in an integrated comprehensive manner. It was written with  the author’s firm belief that cities play an important role in mitigating climate change by reducing energy consumption, promoting the use of renewable energy sources, or by trading emission permits and selling Certified Emission Rights (CERs). This book looks at green growth based on the circular economy using green smart technology as a sustainable tool for green economic development. Also for climate change  adaptation, cities have to take actions to reduce the adverse impacts of climate change on people, property and ecosystems in the urban planning process.
It has been written with the author’s works for Urban Environment  Accords (UEA) and International Urban Training Center (IUTC) in collaboration with UNEP, World Bank, UNFCCC and UN-HABITAT. It can be used as a training source book for city climate planners and  urban practitioners of local governments. It will be utilized as a more practical guidebook for climate change policy makers as well as a futuristic research agenda for next generations.

 

Dit boek beoogt de integratie van instrumenten voor de beperking van en aanpassing aan de klimaatverandering in de conventionele stadsplanning. Het benadrukt de waarde en het belang van ICT als verbonden technologie. De auteur is van mening dat ICT en IOT de beheersing van klimaatveranderingsattributen kunnen vergemakkelijken wanneer ze worden ingezet met de juiste ingrediënten en samenstelling in steden op een geïntegreerde alomvattende manier. Het is geschreven vanuit de vaste overtuiging van de auteur dat steden een belangrijke rol spelen in het beperken van klimaatverandering door het energieverbruik te verminderen, het gebruik van hernieuwbare energiebronnen te bevorderen, of door emissierechten te verhandelen en gecertificeerde emissierechten (CER’s) te verkopen. In dit boek wordt gekeken naar groene groei op basis van de circulaire economie met behulp van groene slimme technologie als een duurzaam instrument voor groene economische ontwikkeling. Ook voor aanpassing aan de klimaatverandering moeten steden in het stedelijke planningsproces maatregelen nemen om de nadelige gevolgen van de klimaatverandering voor mensen, eigendommen en ecosystemen te verminderen.
Het is geschreven met het werk van de auteur voor Urban Environment Accords (UEA) en International Urban Training Center (IUTC) in samenwerking met UNEP, Wereldbank, UNFCCC en UN-HABITAT. Het kan worden gebruikt als een opleidingsbronboek voor stadsklimaatplanners en stedelijke praktijkmensen van lokale overheden. Het zal worden gebruikt als een meer praktische handleiding voor beleidsmakers op het gebied van klimaatverandering en als een futuristische onderzoeksagenda voor de komende generaties.

€174.60

Product delen

Specificaties
Reviews

Specificaties

Uitgever (details) Van Ditmar Boekenimport B.V.
Bezorgtijd Printing on demand.
Taal Engels
Gewicht 759 gr
Afmetingen 244 X 164 X 25
ISBN 9783319596167
NUR POL024000