Menu

Zoek op
rubriek
Omgevingsweb
0
Artikelnummer: 9789490962982 Categorie:
Nederlands |
 | 
0,0 rating
(0)
Bouw- en Aanbestedingsrecht Deel 15
Bouw- en aanbestedingsrecht

In de Serie Bouw- en Aanbestedingsrecht geeft de auteur een op de praktijk gerichte behandeling van de belangrijkste onderwerpen uit het bouw- en aanbestedingsrecht. Centraal staat de behandeling van de verschillende algemene voorwaarden in de bouw.

Het commentaar van de schrijver op elk van deze algemene voorwaarden is voorzien van veel jurisprudentie, ook die niet elders is gepubliceerd, met name van de Raad van Arbitrage voor de Bouw alsmede de overheidsrechter.

Op deze wijze worden de belangrijkste onderwerpen uit het bouw- en aanbestedingsrecht in deeltjes van beperkte omvang, doch tamelijk uitputtend, behandeld. Daarbij komen in de eerste plaats die onderwerpen aan de orde, die in de praktijk het meest aanleiding tot conflicten geven.

Deel 15 behandelt:

Hoofdstuk 39: Verantwoordelijkheid voor bouwstoffen
Hoofdstuk 40: Onvoorziene omstandigheden
Hoofdstuk 40a: Inleiding op de vormen van (voortijdige) beëindiging van de overeenkomst onder het BW en de UAV 2012 (1989) en de UAV-GC 2005
Hoofdstuk 40b: Schorsing van het werk en beëindiging in onvoltooide staat door de opdrachtgever
Hoofdstuk 40c: In gebreke blijven, waarschijnlijk in gebreke blijven, onvermogen of overlijden van opdrachtgever; ontbinding door aannemer/opdrachtnemer
Hoofdstuk 40d: In gebreke blijven, onvermogen of overlijden van de aannemer/opdrachtnemer; ontbinding door opdrachtgever
Hoofdstuk 40e: Retentierecht
Hoofdstuk 40f: Bescherming van de consument volgens het BW

Bij de zesde druk

Opnieuw is aan dit deel een nieuw onderwerp toegevoegd. Het gaat om de wettelijke bescherming van de consument (zie hoofdstuk 40f). Daarnaast is de bespreking van de onvoorziene omstandigheden ingrijpend gewijzigd. Voorts is rekening gehouden met de invoering van de UAV 2012, die de UAV 1989 heeft vervangen alsmede de invoering van de AVA 2013, die de AVA 1992 vervangt. Zoals altijd is er veel nieuwe rechtspraak verwerkt, die weliswaar wel openbaar toegankelijk is, maar nergens geordend bij elkaar gebracht.

Over de auteurs
Mr. M.A. van Wijngaarden: in leven emeritus hoogleraar bouwrecht aan de Rijksuniversiteit Leiden

Prof. mr. dr. M.A.B. Chao-Duivis: hoogleraar bouwrecht aan de Technische Universiteit Delft

€86.50

Product delen

Specificaties
Reviews

Specificaties

Uitgever (details) Uitgeverij Paris B.V.
Bezorgtijd Printing on demand.
Taal Nederlands
Gewicht 546 gr
Afmetingen 243 X 158 X 20
ISBN 9789490962982
NUR 822