Menu

Zoek op
rubriek
Omgevingsweb
0
Artikelnummer: 9783798326750 Categorieën: ,
Engels |
1 januari 2014
 | 
0,0 rating
(0)
Intelligent Design using Solar-Climatic Vision

Thanks to the availability of energy, materials and technologies, the level of comfort in buildings is increasing around the world. However, today we are also facing buildings and cities that are responsible for a high percentage of global energy consumption.

 

“Door de beschikbaarheid van energie, materialen en technologieën neemt het wooncomfort in gebouwen wereldwijd toe. Wij worden echter ook geconfronteerd met het probleem dat gebouwen en steden verantwoordelijk zijn voor een groot deel van het energieverbruik in de wereld. Vervuiling, hitte-eilandeffecten, klimaatverandering en opwarming van de aarde zijn slechts enkele van de vele uitdagingen waarmee de mensheid, en al het andere leven op aarde, in de toekomst te maken zal krijgen. In de nabije toekomst zullen voor deze complexe mondiale situatie grondige, holistische en plaatselijke maatregelen nodig zijn. Dit boek vestigt de aandacht op de zon en, via haar, op de wijze waarop een zon-klimaatbenadering de architectuur en de stedenbouw kan beïnvloeden en verbeteren. Men heeft misschien nog niet ontdekt hoe klein onze planeet eigenlijk is en hoe groot de invloed van een eenvoudige beslissing kan zijn, maar het is vooral belangrijk dat de zon een belangrijke en blijvende rol speelt in onze dynamische atmosfeer en dat dit wordt erkend en toegepast als basis bij het zoeken naar oplossingen. Naast architecten, opdrachtgevers en bouwers, alsmede planologen, plaatselijke autoriteiten en alle anderen die besluiten nemen over planning, spelen ook degenen die in de gebouwen en steden wonen een rol, niet als gebruikers maar als producenten en verzorgers, en ook zij hebben een zekere verantwoordelijkheid. Daarom moet bij alle optimalisaties van nieuwe gebouwen, wijzigingen van bestaande gebouwen en stedelijke structuren rekening worden gehouden met de zon en met toekomstige behoeften op wereldschaal. Het doel moet zijn de energie-efficiëntie, de gezondheid, het comfort en de veiligheid in alle leefruimten, zowel binnen als buiten, te verbeteren. In dit verband zijn het analyseren van de huidige situatie, het voorspellen van toekomstige scenario’s en het ontwikkelen van slimme alternatieven fundamentele stappen. Het gebruik van geavanceerde bouwmaterialen en -technologieën, alsmede simulatie-instrumenten, kunnen de energie-efficiëntie en de prestaties van een gebouw verbeteren. Het is echter belangrijk te begrijpen wanneer, waar en hoe zij het best kunnen worden toegepast in het architectonisch ontwerp om te komen tot een aantrekkelijke lay-out met hoge prestaties voor een verscheidenheid van architectonische aspecten en om een optimaal resultaat te bereiken in termen van energie-efficiëntie, daglichttoetreding en intern comfort. Hoewel de installatie van zonnecollectoren en PV-modules op daken en gevels van gebouwen tegenwoordig door velen al als ”zonne-architectuur” wordt beschouwd, is dit slechts een van de complexe taken op dit gebied van de architectuur. In feite omvat zonne-architectuur alle complexiteit van de architectuur op verschillende niveaus. Bovendien moet zij zeer precies reageren op bepaalde omstandigheden die het gevolg zijn van de huidige lage energiekosten van andere energiebronnen op vele plaatsen. Naast de vermindering van de bouwkosten moeten andere waardevolle verbeteringen die voortvloeien uit overwegingen in verband met het zonneklimaat in het ontwerp worden belicht en vergeleken. Het optimaliseren van verschillende elementen tijdens het ontwerpproces, zoals zonnepanelen, bouwstructuren en bomen, verhoogt niet noodzakelijk de bouwkosten, maar kan helpen nutteloze of te grote elementen te identificeren. Naast het verbeteren van de energie-efficiëntie van individuele gebouwen, kan een betrouwbaar geïntegreerd zon-klimaatontwerp leiden tot andere kwaliteiten van leefruimten. Overal ter wereld moeten we ons voorbereiden op steeds meer schokkend nieuws en jaarlijkse recordhoogten als veel gebouwen blijven worden gebouwd met weinig aandacht voor de zon. In stedelijke stadswijken kunnen ontoereikende analyse en onduidelijke beslissingen over bouwvolumes en oriëntatie het potentieel en de prestaties van interne en externe ruimten op het gebied van energieproductie, energiebehoefte, daglichttoetreding, gezondheid, comfort en veiligheid nog jarenlang beïnvloeden. Dit boek bevat een decennium van SOLARCHVISION-praktijken over hoe architectuur en stedenbouw kunnen worden aangepast aan het constante pad en de variabele effecten van de zon op elke plaats. Het delen van deze visie kan architecten, stedenbouwkundigen en opdrachtgevers helpen nauwkeuriger beslissingen te nemen over energie- en klimaatgerelateerde kwesties. Na de presentatie van basisdiagrammen van verschillende steden over de hele wereld (b.v. zonnepaden, zonnestraling en temperatuurmodellen), wordt de rol van slim ontwerpen voor de gebouwschil beschreven en geanalyseerd in termen van het vinden van een goede verbinding tussen exterieur en interieur, alsmede het directe en indirecte gebruik van zonne-energie op verschillende gebouwoppervlakken. Deze onderzoeken kunnen nieuwe inzichten en structuren opleveren voor de bouw van slimme gebouwen en aanpasbare steden.”

€32.95

Product delen

Specificaties
Reviews

Specificaties

Uitgever (details) Van Ditmar Boekenimport B.V.
Bezorgtijd Printing on demand
Taal Engels
Gewicht 845 gr
Afmetingen 261 X 226 X 14
ISBN 9783798326750
NUR 648