Menu

Zoek op
rubriek
Omgevingsweb
0
Artikelnummer: 9789012382373 Categorie:
Nederlands |
28 november 2009
 | 
0,0 rating
(0)
Industrielawaai
Praktijkreeks Geluid en Omgeving

Dit deel van de Praktijkreeks Geluid en Omgeving behandelt het onderwerp industrielawaai. dit behelst niet alleen de geluidemissie van typisch industriële ondernemingen, maar ook van horeca, utiliteitsgebouwen, evenementen terreinen, circuits en dergelijke, waarvan men de geluidemissie niet vanzelf sprekend als ‘industrielawaai’ aanduidt. Industrielawaai, dat in zijn vele verschijnings vormen inherent is aan onze samenleving, heeft de laatste decennia technisch en beleidsmatig veel belangstelling genoten. Wet- en regelgeving, de voortschrijding van de akoestische techniek en planologische instrumenten hebben een sterke invloed gehad op de beheersing van industrielawaai. In vergelijking met andere geluidsoorten ‘scoort’ industrielawaai relatief laag in de rangorde van hinder veroorzakende ‘geluidbronnen’. Dat is mede een gevolg van die wet- en regel geving, de toepassing van beschikbare technieken en een goede ruimtelijke ordening. Ook is een scala aan handleidingen en handreikingen ontwikkeld om op een verstandige en min of meer uniforme wijze met industrielawaai om te gaan. Met het beschikbare wettelijke instrumentarium is industrielawaai redelijk tot goed beheersbaar gebleken. Daarnaast heeft een ruime hoeveelheid aan jurisprudentie invulling gegeven aan ontstane formele vraagstukken, daarin mede afwegend de vaak tegenstrijdige belangen van betrokken partijen. Al deze aspecten van industrielawaai worden in dit boek behandeld, evenals in gang gezette ontwikkelingen, zoals de inzichten in laagfrequent geluid, technische voorzieningen en de meet- en rekentechnische mogelijkheden. Daardoor kunnen geluidreducerende maatregelen effectiever en efficiënter worden ingezet.

€48.53

Product delen

Specificaties
Reviews

Specificaties

Uitgever (details) Sdu Uitgevers
Bezorgtijd Printing on demand
Taal Nederlands
Gewicht 334 gr
Afmetingen 216 X 148 X 14
ISBN 9789012382373
NUR 740