Menu

Zoek op
rubriek
Omgevingsweb
0
Artikelnummer: 9783039434794 Categorieën: , ,
Engels |
22 oktober 2020
 | 
0,0 rating
(0)
Decarbonization and Circular Economy in the Sustainable Development and Renovation of Buildings and Neighborhoods

In recent years, the building sector has been turning towards intervening in the existing city building stock. In fact, it is generally accepted that the refurbishment of buildings and urban regeneration based on sustainability must form the axis of reformulation of the building sector. At present, achieving sustainable urban development inevitably involves improving existing buildings, thereby preventing the need for city growth, and for the emptying of established neighborhoods. Furthermore, considering the whole life cycle, the great amount of greenhouse emissions derived from the construction sector is well known; thus, in order to reach a decarbonized society, it is important to provide eco-efficient construction materials and solutions, adding the principles of the circular economy and resource efficiency. Therefore, the theme of this Special Issue is the “Decarbonization and Circular Economy in the Sustainable Development and Renovation of Buildings and Neighborhoods” in response to the objectives not only raised in the Horizon 2020 but by all the people who seek a more sustainable world. This Special Issue of Sustainability focuses on, but is not limited to: -Obtaining an overview of the environmental problems that arise from construction activity, focusing on refurbishment as an alternative to the current crisis in the construction sector, as well as on actions designed to minimize environmental effects on the environment; -Searching for new alternatives to conventional construction solutions that minimize the environmental impact of the construction activity, improve indoor environmental quality of buildings, build or refurbish, always from a rentable and optimal cost in time, and implement a circular economy and an efficient resource and waste management; -Minimizing the consumption of material resources, energy consumption and CO2 emissions in construction and looking for the proper management of construction and demolition waste and the opportunities for their recycling and reuse; -Sustainable planning and urban development, for an ordered and sustainable growth.

De laatste jaren is de bouwsector zich gaan richten op ingrepen in het bestaande stedelijke gebouwenbestand. In feite wordt algemeen aanvaard dat de renovatie van gebouwen en stadsvernieuwing op basis van duurzaamheid de as moeten vormen van de herformulering van de bouwsector. Momenteel impliceert het bereiken van duurzame stadsontwikkeling onvermijdelijk het verbeteren van bestaande gebouwen, waardoor de behoefte aan stadsuitbreiding en het leeglopen van gevestigde buurten wordt voorkomen. Om een koolstofarme samenleving te bereiken, is het dus belangrijk eco-efficiënte bouwmaterialen en oplossingen aan te bieden, en daarbij de principes van de circulaire economie en efficiënt gebruik van hulpbronnen toe te voegen. Daarom is het thema van deze speciale uitgave “Decarbonisatie en circulaire economie in de duurzame ontwikkeling en renovatie van gebouwen en buurten”, in antwoord op de doelstellingen die niet alleen in Horizon 2020 worden gesteld, maar door alle mensen die streven naar een duurzamere wereld. Deze Special Issue of Sustainability richt zich op, maar is niet beperkt tot: -Het verkrijgen van een overzicht van de milieuproblemen die voortkomen uit de bouwactiviteit, met de nadruk op renovatie als alternatief voor de huidige crisis in de bouwsector, evenals op acties die zijn ontworpen om de milieueffecten op het milieu te minimaliseren; -Het zoeken naar nieuwe alternatieven voor conventionele bouwoplossingen die de milieueffecten van de bouwactiviteit minimaliseren, de milieukwaliteit van gebouwen binnenshuis verbeteren, bouwen of opknappen, altijd vanuit een verhuurbare en optimale kostprijs in de tijd, en een circulaire economie en een efficiënt beheer van hulpbronnen en afval implementeren; minimalisering van het verbruik van grondstoffen, het energieverbruik en de CO2-uitstoot in de bouw en het zoeken naar een goed beheer van bouw- en sloopafval en de mogelijkheden voor recycling en hergebruik daarvan; – duurzame planning en stadsontwikkeling, voor een geordende en duurzame groei.

€75.00

Product delen

Specificaties
Reviews

Specificaties

Uitgever (details) Van Ditmar Boekenimport B.V.
Bezorgtijd Printing on demand
Taal Engels
Gewicht
Afmetingen X X
ISBN 9783039434794
NUR TEC000000