Menu

Zoek op
rubriek
Omgevingsweb
0
Artikelnummer: 9789012383189 Categorie:
Nederlands |
1 december 2009
 | 
0,0 rating
(0)
De Dienstenrichtlijn decentraal
Praktijkcahiers Europees recht

Gemeenten, provincies en waterschappen hebben de afgelopen jaren intensief te maken gehad met de Dienstenrichtlijn. Het doel van deze Europese richtlijn is de nog bestaande belemmeringen op het gebied van het vrij verkeer van diensten en de vrijheid van vestiging op te heffen. Hierdoor wordt het voor dienstverleners eenvoudiger om hun diensten in andere Europese lidstaten aan te bieden of om zich daar desgewenst te vestigen.

In dit boek staat de Dienstenrichtlijn vanuit het perspectief van de decentrale overheid centraal. Allereerst gaat het boek in op de plaats van de Dienstenrichtlijn binnen het Europees recht, waarbij vooral de verhouding van de richtlijn ten opzichte van de andere vrij verkeerregels (personen, goederen en kapitaal) wordt uitgelicht. Tevens beschrijft het boek de denkwijze hoe decentrale overheden de Dienstenrichtlijn in het kader van het Europees recht (moeten) benaderen.

Na het scheppen van het Europese rechtskader gaat het boek ook in op de omzetting van de Dienstenrichtlijn in de Nederlandse Dienstenwet. Hierbij staan vooral de verplichtingen voor decentrale overheden centraal en wordt de laatste stand van zaken weergegeven.

Ook na 28 december 2009, de einddatum voor de invoering van de verplichtingen uit de Dienstenrichtlijn, verdwijnt de richtlijn niet uit beeld. Het boek bevat daarom niet alleen een terugblik van direct betrokkenen op de screeningsoperatie bij gemeenten, provincies en waterschappen. Ook worden de implicaties voor decentrale overheden vanaf 2010 geschetst.

‘De Dienstenrichtlijn decentraal’ is geschreven voor bestuurders, beleidmedewerkers en juristen van decentrale overheden.

€65.50

Product delen

Specificaties
Reviews

Specificaties

Uitgever (details) Sdu Uitgevers
Bezorgtijd Printing on demand
Taal Nederlands
Gewicht 354 gr
Afmetingen 240 X 170 X 12
ISBN 9789012383189
NUR 820