Menu

Zoek op
rubriek
Omgevingsweb
0
Artikelnummer: 9780415628020 Categorie:
Engels |
1 januari 2013
 | 
0,0 rating
(0)
Creating Smart-er Cities

Drawing upon the smart experiences of world class cities in North America, Canada and Europe, this book provides the evidence to show how entrepreneurship-based and market-dependent representations of knowledge production are now being replaced with a community of policy makers, academic leaders, corporate strategists and growth management alliances, with the potential to liberate cities from the stagnation which they have previously been locked into by offering communities: the freedom to develop polices, with the leadership and strategies capable of reaching beyond the idea of creative slack ; a process of reinvention, whereby cities become smarter, in using intellectual capital to not only meet the efficiency requirements of wealth creation, but to become centres of creative slack; the political leadership capable of not only being economically innovative, or culturally creative, but enterprising in opening-up, reflexively absorbing and discursively shaping the democratic governance of such developments; the democratic governance to sustain such developments. Drawing together the critical insights from papers from a collection of leading international experts on the transition to smart cities, this book proposes to do what has recently been asked of those responsible for creating Smarter Cities. That is: provide the definitional components, critical insights and institutional means by which to get beyond the all too often self-congratulatory tone cities across the world strike when claiming to be smart and by focussing on the critical role master-plans and design codes play in supporting the sustainable development of communities. This book was published as a special issue of Urban Technology.

 

Puttend uit de slimme ervaringen van steden van wereldklasse in Noord-Amerika, Canada en Europa, levert dit boek het bewijs om aan te tonen hoe op ondernemerschap gebaseerde en marktafhankelijke voorstellingen van kennisproductie nu worden vervangen door een gemeenschap van beleidsmakers, academische leiders, bedrijfsstrategen en allianties voor groeimanagement, met de potentie om steden te bevrijden uit de stagnatie waarin ze voorheen gevangen zaten door gemeenschappen te bieden: de vrijheid om beleid te ontwikkelen, met leiderschap en strategieën die verder kunnen reiken dan het idee van creatieve ruimte ; een proces van heruitvinding, waarbij steden slimmer worden, door intellectueel kapitaal te gebruiken om niet alleen te voldoen aan de efficiëntie-eisen van welvaartschepping, maar om centra van creatieve ruimte te worden; het politieke leiderschap dat niet alleen in staat is om economisch innovatief of cultureel creatief te zijn, maar ook om ondernemend te zijn in het openstellen van de markt, door reflexief het democratische bestuur van dergelijke ontwikkelingen te absorberen en discursief vorm te geven; het democratische bestuur om dergelijke ontwikkelingen in stand te houden. Dit boek, waarin de kritische inzichten uit papers van een verzameling vooraanstaande internationale experts over de overgang naar slimme steden zijn gebundeld, stelt voor om te doen wat recentelijk is gevraagd van degenen die verantwoordelijk zijn voor het creëren van Slimmere Steden. Dat wil zeggen: de definitorische componenten, kritische inzichten en institutionele middelen aanreiken om verder te komen dan de maar al te vaak zelfgenoegzame toon die steden over de hele wereld aanslaan wanneer ze beweren slim te zijn en door zich te richten op de cruciale rol die masterplannen en ontwerpcodes spelen bij het ondersteunen van de duurzame ontwikkeling van gemeenschappen. Dit boek is gepubliceerd als een speciale uitgave van Urban Technology.

€152.40

Product delen

Specificaties
Reviews

Specificaties

Uitgever (details) Van Ditmar Boekenimport B.V.
Bezorgtijd Printing on demand.
Taal Engels
Gewicht 363 gr
Afmetingen 260 X 184 X 13
ISBN 9780415628020
NUR SOC026030