Menu

Zoek op
rubriek
Omgevingsweb
0
Artikelnummer: 9780198738046 Categorie:
Engels |
1 januari 2018
 | 
0,0 rating
(0)
Corporate Environmental Accountability in International Law

This fully updated second edition of Corporate Accountability in International Environmental Law examines systematically all international sources of corporate accountability standards with specific reference to environmental protection, and elaborates on their theoretical and practical implications for international environmental law.

The book argues that although international environmental law does not bind multinational corporations and other business entities, growing practice points to the emergence and consolidation of international legal standards. These standards allow adapting and translating inter-State obligations embodied in international environmental law into specific normative benchmarks to determine the legitimacy of the conduct of the private sector against internationally recognized values and rules. The role of international organizations who, in the absence of State intervention, identify and promote the application of selected international environmental standards is analyzed in depth. This analysis demonstrates how these international organizations are a driving force in establishing and operationalizing international standards for corporate environmental accountability. The new edition includes a recent assessment of the Rio+20 Summit, analysis of the UN Framework on Business and Human Rights, and the 2012 Performance Standards. It contains a discussion on the role of ‘fair and equitable benefit-sharing’ under the Convention on Biological Diversity and international human rights law, and analysis of the monitoring practice of the UN Special Rapporteur on Indigenous Peoples’ Rights. This is an open access title available under the terms of a CC BY-NC-ND 4.0 International licence. It is offered as a free PDF download from OUP and selected open access locations.

 

Deze volledig geactualiseerde tweede editie van Corporate Accountability in International Environmental Law onderzoekt systematisch alle internationale bronnen van verantwoordingsnormen voor ondernemingen met specifieke verwijzing naar milieubescherming, en gaat dieper in op hun theoretische en praktische implicaties voor het internationale milieurecht.

Het boek stelt dat, hoewel het internationale milieurecht niet bindend is voor multinationale ondernemingen en andere bedrijfsentiteiten, de groeiende praktijk wijst op het ontstaan en de consolidatie van internationale wettelijke normen. Deze normen maken het mogelijk de in het internationale milieurecht vervatte verplichtingen tussen staten aan te passen en te vertalen in specifieke normatieve ijkpunten om de legitimiteit van het gedrag van de particuliere sector te bepalen ten opzichte van internationaal erkende waarden en regels. De rol van internationale organisaties die, bij ontstentenis van overheidsbemoeienis, de toepassing van geselecteerde internationale milieunormen vaststellen en bevorderen, wordt grondig geanalyseerd. Deze analyse toont aan hoe deze internationale organisaties een drijvende kracht zijn bij het vaststellen en operationaliseren van internationale normen voor milieuaansprakelijkheid van bedrijven. De nieuwe editie bevat een recente beoordeling van de Rio+20-top, een analyse van het VN-kader voor bedrijfsleven en mensenrechten, en de prestatienormen voor 2012. Het bevat een discussie over de rol van ‘eerlijke en billijke verdeling van voordelen’ onder het Verdrag inzake Biologische Diversiteit en de internationale mensenrechtenwetgeving, en een analyse van de monitoringpraktijk van de speciale VN-rapporteur voor de rechten van inheemse volken. Dit is een open access-titel die beschikbaar is onder de voorwaarden van een CC BY-NC-ND 4.0 International-licentie. Het wordt aangeboden als een gratis PDF download van OUP en geselecteerde open access locaties.

€110.00

Product delen

Specificaties
Reviews

Specificaties

Uitgever (details) Van Ditmar Boekenimport B.V.
Bezorgtijd Printing on demand.
Taal Engels
Gewicht 829 gr
Afmetingen 234 X 156 X 36
ISBN 9780198738046
NUR LAW014010