Menu

Zoek op
rubriek
Omgevingsweb
0
Artikelnummer: 9789492952400 Categorie: Tags: ,
Nederlands |
6 november 2020
 | 
0,0 rating
(0)
Bouwbesluit 2012
en Regeling Bouwbesluit 2012
Bouwbesluit 2012, Tekst en toelichting (achtste druk), is bijgewerkt tot en met 1 juli 2020 en inclusief de BENG wijzigingen, zoals voorzien per 1 januari 2021.

 

Beschrijving

Deze achtste druk bevat de wijzigingen van het Bouwbesluit 2012 die in werking zijn getreden tot en met 1 juli 2020. Bovendien zijn de BENG eisen, die zijn voorzien voor 1 januari 2021 verwerkt. Deze uitgave bevat tevens een geïntegreerde toelichting. Deze toelichting is zodanig samengesteld uit de toelichtingen op de verschillende staatsbladen dat ieder onderdeel van de toelichting betrekking heeft op de tekst zoals deze vanaf 1 juli 2020 luidt, waarbij ook de toelichtingen op de BENG wijzigingen (de wijzigingen inzake bijna energie -neutrale nieuwbouw) zijn verwerkt.

€64

Product delen

Achtergrond
Nieuwe druk
Auteurs
inkijk versie
Specificaties
Docentenexemplaar
Reviews

Achtergrond

De technische bouwregelgeving zoals opgenomen in het Bouwbesluit 2012 wordt met een zekere regelmaat geactualiseerd. Met deze uitgave bent u ook van de laatste wijzigingen op de hoogte. Bovendien bevat deze uitgave een geïntegreerde toelichting.

Doelgroep

Ambtenaren Bouw en Woningtoezicht, en andere professionals in de bouw.

Nieuwe druk

De zevende druk was bijgewerkt tot en met 1 juli 2019, deze achtste druk bevat daarnaast de wijzigingen die in werking zijn getreden tot en met 1 juli 2020. Bovendien zijn de BENG wijzigingen zoals deze zijn voorzien per 1 januari 2021 ook in deze uitgave verwerkt.

Met BENG (bijna energie-neutrale nieuwe gebouwen) geldt de eis om bijna energieneutraal te bouwen voor alle gebruiksfuncties. Deze eisen komen daarmee in de plaats van de eisen aan de energieprestatiecoëfficiënt (EPC). Dit betekent dat de bepalingsmethode NEN 7120, waarmee de EPC wordt berekend, met ingang van het moment BENG in werking treedt wordt vervangen door NTA 8800. Om de gebruiker zo goed mogelijk over deze belangrijke wijziging te informeren is in deze uitgave ook een leidraad BENG opgenomen, waarmee de relevante informatie zoals deze nu bekend is overzichtelijk achter elkaar is gezet.

ir. J.W. (Joost) Pothuis

Joost Pothuis is senior consultant bij Arcadis.

Bekijk auteurs profiel

mr. A. (Anneke) de Jong

Anneke de Jong is wetgevingsjurist bij de Directie Constitutionele Zaken en Wetgeving van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Bekijk auteurs profiel

Specificaties

Uitgever (details) Berghauser Pont
Bezorgtijd 3-5 werkdagen
Taal Nederlands
Gewicht 822 g
Afmetingen 238 x 170 x 32
ISBN 9789492952400
NUR 823

Bent u verbonden aan een onderwijsinstelling en wilt u graag van dit boek een gebruikers- of beoordelingsexemplaar ontvangen?

Vraag een docentexemplaar aan