Menu

Filter op
content
Omgevingsweb
Artikelnummer: 9789491073724 Categorie:
Nederlands |
1 maart 2013
 | 
0,0 rating
(0)
Archeologie en ruimte

De relatie tussen archeologie en ruimtelijke ordening heeft de afgelopen 10 jaar nogal wat wijzigingen ondergaan. Het spreekt intussen vrijwel vanzelf dat bij ruimtelijke planvorming archeologie één van de aspecten is die aandacht krijgt. De verwachtingen tussen de ‘archeologische wereld’ en de ‘ruimtelijke wereld’ over hoeveel aandacht en op welk moment komen echter niet altijd overeen. Archeologische bedrijven weten niet altijd met welke procedures en afwegingen de ruimtelijke ordening te maken heeft. Voor provinciale en gemeentelijke medewerkers ruimtelijke ordening zijn de regelingen en bevoegdheden rond archeologie niet altijd even transparant. Deze uitgave beoogt de beide vakgebieden te informeren en daarmee de communicatie op planvormingsniveau te optimaliseren.

€49

Product delen

Achtergrond
Auteurs
Specificaties
Docentenexemplaar
Reviews

In Archeologie en ruimte komt aan de orde onder meer: de verhouding tussen archeologie en overige erfgoedaspecten, de taken en verantwoordelijkheden in het archeologisch bestel, beleid en regelgeving op het gebied van archeologie, beleid en regelgeving op het gebied van ruimtelijke ordening en de manier waarop archeologie in verschillende ruimtelijke instrumenten kan worden verwerkt. Ook is er speciale aandacht voor de relatie tussen waterbeheer en archeologie.

Hiermee vormt dit boek een naslagwerk, zowel voor medewerkers van provincies, gemeenten en archeologische bedrijven als voor ieder ander die te maken heeft met afwegingen rond archeologie in de ruimtelijke praktijk. Dit deel van Ruimtelijk Relevant is complementair aan het deel ‘Cultureel Erfgoed en Ruimte’; archeologie maakt immers deel uit van cultureel erfgoed.

drs. Geertje Korf

Geertje Korf studeerde archeologie en werkt sinds 2006 als werkgroepsecretaris bij de Commissie voor milieueffectrapportage. Eerder werkte zij bij de voormalige Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek en verschillende archeologische bedrijven. Zij heeft veel ervaring met archeologie en andere erfgoedaspecten in de context van het omgevingsrecht. Nathalie Vossen studeerde archeologie en heeft sinds 2008 een eigen adviesbureau op het gebied van cultuurhistorie en ruimtelijke ordening (www.pro-erfgoed.nl). Daarvoor werkte zij als senior-consulent bij de voormalige Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek en de gemeentelijke overheid.

Bekijk auteurs profiel

drs. Nathalie Vossen

Bekijk auteurs profiel

Specificaties

Uitgever (details) Berghauser Pont
Bezorgtijd Printing on demand.
Taal Nederlands
Gewicht 265 g
Afmetingen 210 x 149 x 12
ISBN 9789491073724
NUR 823

Bent u verbonden aan een onderwijsinstelling en wilt u graag van dit boek een gebruikers- of beoordelingsexemplaar ontvangen? Vraag een docentexemplaar aan.