Menu

Zoek op
rubriek
Omgevingsweb
0

In de vastgoedbranche komen prijzen en waarderingen veelvuldig door middel van arbitrage of bindend advies tot stand. Denk aan vastgelopen prijsonderhandelingen of aan transacties waarbij partijen tot elkaar veroordeeld zijn zoals bij koopopties voorkeursrechten of erfpachtherzieningen.

 

In dit boek worden vier varianten van alternative dispute resolution besproken:

 

Deskundigen en opdrachtgevers hebben weinig eenduidige opvattingen over de toepasselijkheid of over de optimale organisatie van deze varianten. De varianten worden besproken aan de hand van praktische aspecten zoals: