Regelingtype

ministeriele-regeling (395) AMvB (269) Wet (209) Beleidsregel (21) Circulaire (17) KB (12) zbo (3) Overig (0)

Wetgevende instantie

Eerst verantwoordelijke ministerie:Infrastructuur en Milieu (514) Eerst verantwoordelijke ministerie:Economische Zaken (185) Eerst verantwoordelijke ministerie:Veiligheid en Justitie (75) Eerst verantwoordelijke ministerie:Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (52) Eerst verantwoordelijke ministerie:Financiën (41) Eerst verantwoordelijke ministerie:Sociale Zaken en Werkgelegenheid (18) Eerst verantwoordelijke ministerie:Algemene Zaken (14) Eerst verantwoordelijke ministerie:Volksgezondheid, Welzijn en Sport (12) Eerst verantwoordelijke ministerie:Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (10) Eerst verantwoordelijke ministerie:College voor de toelating van gewasbeschermingmiddelen en biociden (2) Eerst verantwoordelijke ministerie:Defensie (2) Eerst verantwoordelijke ministerie:College sanering zorginstellingen (1) Overig (0)