28 wetten

Regelingtype

AMvB (12) ministeriele-regeling (12) Wet (4)

Wetgevende instantie

Eerst verantwoordelijke ministerie:Infrastructuur en Milieu (11) Eerst verantwoordelijke ministerie:Economische Zaken (7) Eerst verantwoordelijke ministerie:Financiën (5) Eerst verantwoordelijke ministerie:Veiligheid en Justitie (3) Eerst verantwoordelijke ministerie:Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (2)