239 wetten

Regelingtype

ministeriele-regeling (228) AMvB (3) Beleidsregel (2) Circulaire (2) KB (2) Wet (2)

Wetgevende instantie

Eerst verantwoordelijke ministerie:Infrastructuur en Milieu (152) Eerst verantwoordelijke ministerie:Economische Zaken (62) Eerst verantwoordelijke ministerie:Financiën (5) Eerst verantwoordelijke ministerie:Sociale Zaken en Werkgelegenheid (5) Eerst verantwoordelijke ministerie:Veiligheid en Justitie (5) Eerst verantwoordelijke ministerie:Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (4) Eerst verantwoordelijke ministerie:Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (3) Eerst verantwoordelijke ministerie:Volksgezondheid, Welzijn en Sport (2) Eerst verantwoordelijke ministerie:Algemene Zaken (1)