Regelingtype

AMvB (3) Wet (3) ministeriele-regeling (1)

Wetgevende instantie

Eerst verantwoordelijke ministerie:Infrastructuur en Milieu (4) Eerst verantwoordelijke ministerie:Economische Zaken (2) Eerst verantwoordelijke ministerie:Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (1)