Regelingtype

Wet (5) ministeriele-regeling (3) AMvB (1) KB (1)

Wetgevende instantie

Eerst verantwoordelijke ministerie:Infrastructuur en Milieu (4) Eerst verantwoordelijke ministerie:Veiligheid en Justitie (2) Eerst verantwoordelijke ministerie:Algemene Zaken (1) Eerst verantwoordelijke ministerie:Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (1) Eerst verantwoordelijke ministerie:Economische Zaken (1) Eerst verantwoordelijke ministerie:Volksgezondheid, Welzijn en Sport (1)