Regelingtype

AMvB (7) Wet (3) ministeriele-regeling (1)

Wetgevende instantie

Eerst verantwoordelijke ministerie:Infrastructuur en Milieu (7) Eerst verantwoordelijke ministerie:Economische Zaken (3) Eerst verantwoordelijke ministerie:Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (1)