Regelingtype

ministeriele-regeling (12) Wet (10) AMvB (5)

Wetgevende instantie

Eerst verantwoordelijke ministerie:Infrastructuur en Milieu (19) Eerst verantwoordelijke ministerie:Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (4) Eerst verantwoordelijke ministerie:Financiën (3) Eerst verantwoordelijke ministerie:Economische Zaken (1)