Regelingtype

Wet (3) AMvB (1) Circulaire (1)

Wetgevende instantie

Eerst verantwoordelijke ministerie:Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (3) Eerst verantwoordelijke ministerie:Economische Zaken (1) Eerst verantwoordelijke ministerie:Infrastructuur en Milieu (1)