Regelingtype

Wet (4) AMvB (2) ministeriele-regeling (1)

Wetgevende instantie

Eerst verantwoordelijke ministerie:Infrastructuur en Milieu (3) Eerst verantwoordelijke ministerie:Economische Zaken (2) Eerst verantwoordelijke ministerie:Volksgezondheid, Welzijn en Sport (2)