Regelingtype

Circulaire (10) Wet (1)

Wetgevende instantie

Eerst verantwoordelijke ministerie:Infrastructuur en Milieu (9) Eerst verantwoordelijke ministerie:Algemene Zaken (1) Eerst verantwoordelijke ministerie:Veiligheid en Justitie (1)