33 wetten

Regelingtype

ministeriele-regeling (17) AMvB (7) Wet (6) Beleidsregel (2) KB (1)

Wetgevende instantie

Eerst verantwoordelijke ministerie:Economische Zaken (11) Eerst verantwoordelijke ministerie:Infrastructuur en Milieu (10) Eerst verantwoordelijke ministerie:Veiligheid en Justitie (5) Eerst verantwoordelijke ministerie:Sociale Zaken en Werkgelegenheid (4) Eerst verantwoordelijke ministerie:Algemene Zaken (1) Eerst verantwoordelijke ministerie:Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (1) Eerst verantwoordelijke ministerie:Financiën (1)