Menu

Zoek op
rubriek
Omgevingsweb
0

Hoofdstuk V Uitzonderingsgronden en beperkingen

Informatie geldend op 03-08-2018

Regelgeving die op dit hoofdstuk is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die dit hoofdstuk als wettelijke bevoegdheid hebben

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit hoofdstuk

Geen

Overzicht van wijzigingen voor dit hoofdstuk

(03-08-2018)

Ontstaansbron

Inwerkingtreding

Datum van inwerking- treding

Terugwerkende kracht

Betreft

Ondertekening

Bekendmaking

Kamerstukken

Ondertekening

Bekendmaking

Opmerking

01-05-1992

nieuwe-regeling

31-10-1991

Stb. 1991, 703

19859

10-04-1992

Stb. 1992, 185