Menu

Zoek op
rubriek

Artikel 2

 • 1

  Het is verboden zonder vergunning van Onze Minister van Verkeer en Waterstaat gebruik te maken van een waterstaatswerk door anders dan waartoe het is bestemd:

  • a.

   daarin, daarop, daaronder of daarover werken te maken of te behouden;

  • b.

   daarin, daaronder of daarop vaste stoffen of voorwerpen te storten, te plaatsen of neer te leggen, of deze te laten staan of liggen.

 • 2

  Een vergunning kan onder beperkingen worden verleend. Aan een vergunning kunnen voorschriften worden verbonden.

 • 3

  Het eerste lid is niet van toepassing op het gebruik van waterstaatswerken door of vanwege Onze Minister van Verkeer en Waterstaat in het kader van de aanleg, wijziging, verbetering of het beheer van die waterstaatswerken of de regeling van het verkeer over die waterstaatswerken.

Informatie geldend op 14-09-2017

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Wijzigingsbesluit Beleidsregels grote rivieren

 2. Wijzigingsbesluit Beleidsregels inzake de toepassing van de Wet beheer rijkswaterstaatswerken op installaties in de exclusieve economische zone

 3. Wijzigingsregeling Beleidsregels grote rivieren

Beleidsregels en circulaires die dit artikel als wettelijke bevoegdheid hebben

 1. Beleidsregel voor het plaatsen van windturbines op, in of over rijkswaterstaatswerken

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Aanwijzingsregeling toezichthoudende ambtenaren en ambtenaren met specifieke uitvoeringstaken op grond van SZW wetgeving
  artikel: 7.1

 2. Beleidsregel voor het plaatsen van windturbines op, in of over rijkswaterstaatswerken

 3. Beleidsregels grote rivieren

 4. Beleidsregels inzake de toepassing van de Wet beheer rijkswaterstaatswerken op installaties in de exclusieve economische zone

 5. Besluit leges Wet beheer rijkswaterstaatswerken
  artikel: 1

 6. Invoeringswet Waterwet
  artikel: 2.23, 2.29

 7. Regeling windenergie op zee 2009
  artikel: 1

 8. Uitvoeringsbesluit rijkscoƶrdinatieregeling energie-infrastructuurprojecten
  artikel: 2, 3, 4

 9. Waterbesluit
  artikel: 8.4

 10. Wet beheer rijkswaterstaatswerken
  artikel: 3, 11

 11. Wet houdende uitbreiding toepassingsgebied Wet beheer rijkswaterstaatswerken tot de exclusieve economische zone
  artikel: II, III, IV

 12. Wijzigingsbesluit Beleidsregels grote rivieren
  artikel: II

 13. Wijzigingsbesluit Beleidsregels inzake de toepassing van de Wet beheer rijkswaterstaatswerken op installaties in de exclusieve economische zone

 14. Wijzigingsregeling Beleidsregels grote rivieren
  artikel: II

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(14-09-2017)

Ontstaansbron

Inwerkingtreding

Datum van inwerking- treding

Terugwerkende kracht

Betreft

Ondertekening

Bekendmaking

Kamerstukken

Ondertekening

Bekendmaking

Opmerking

31-03-2010

wijziging

18-03-2010

Stb. 2010, 135

32127

18-03-2010
samen met
18-03-2010
samen met
24-03-2010

Stb. 2010, 135
samen met
Stb. 2010, 136
samen met
Stb. 2010, 137

Inwtr. 1

22-12-1999

wijziging

09-12-1999

Stb. 1999, 534

26584

09-12-1999

Stb. 1999, 534

01-01-1997

nieuwe-regeling

14-11-1996

Stb. 1996, 645

24573

13-12-1996

Stb. 1996, 646

wijziging

19-12-1996

Stb. 1996, 647

24546

19-12-1996

Stb. 1996, 647

Opmerkingen

 • 1) Inwerkingtreding voorheen door Stb. 2010/135 gesteld op 1 januari 2010.