← Terug naar vorige pagina

Aanbestedingswet 2012

Algemene informatie

Eerst verantwoordelijke ministerie:

Economische Zaken

Afkortingen:

Niet officiële titel:

Citeertitel:

De citeertitel is in de regeling vastgesteld

Soort regeling:

wet

Identificatienummer:

BWBR0032203
RechtsgebiedContracten, schade en aansprakelijkheid | Verbintenissenrecht
OverheidsthemaEconomie en ondernemen

Opmerkingen

Geen

Informatie geldend op 03-01-2019

Grondslagen voor deze regeling

Geen


Wetsfamilie


Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Aanbestedingsbesluit
 2. Besluit aanwijzing toezichthouders ACM
 3. Besluit geheimhouding aanbestedingen beveiligingsinstallaties museale instellingen 2013
 4. Besluit geheimhouding aanbestedingen m.b.t. beveiligingsinstallaties landelijke publieke omroep
 5. Besluit geheimverklaring diensten, leveringen en werken (ontwerp, bouw, inrichting en onderhoud woon- en werkverblijven leden Koninklijk Huis)
 6. Besluit geheimverklaring opdracht voor operatie en onderhoud nieuwe regeringsvliegtuig
 7. Besluit geheimverklaring opdrachten betreffende productie identiteitsbewijzen voor geprivilegieerden
 8. Besluit geheimverklaring opdrachten diensten, leveringen en werken ten behoeve van renovatie Binnenhofcomplex en tijdelijke huisvesting gebruikers Binnenhofcomplex
 9. Besluit geheimverklaring overheidsopdracht tot beheer, onderhoud en ondersteuning van aanvraagstations
 10. Besluit geheimverklaring overheidsopdracht tot beheer, onderhoud en ondersteuning van aanvraagstations en Reisdocumenten Aanvraag- en Archiefstations
 11. Besluit tot geheimhouding aanbesteding vervanging Closed-circuit television/Videomatrix van Unit 5 van de Extra Beveiligde Inrichting in Vught
 12. Besluit tot geheimverklaring opdracht in het kader van dronedetectie- en verstoringssysteem voor Dienst Justitiële Inrichtingen
 13. Besluit tot geheimverklaring opdrachten in het kader van onderhoud Vredespaleis
 14. Besluit vertrouwensdiensten
 15. Instellingsbesluit Commissie van Aanbestedingsexperts

Beleidsregels en circulaires die deze regeling als wettelijke bevoegdheid hebben

 1. Boetebeleidsregel ACM 2014

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze regeling

 1. Aanbestedingsbesluit op defensie- en veiligheidsgebied
  artikel: 1
 2. Aanbestedingsbesluit
  artikel: 1
 3. Aanbestedingswet op defensie- en veiligheidsgebied
  artikel: 2.2
 4. Aanpassingswet Algemene verordening gegevensbescherming
  artikel: 7.6
 5. Algemene wet bestuursrecht
  bijlage: 2
 6. Beleidsregel verlagen subsidie POP
  artikel: 3.3
 7. Besluit aanwijzing toezichthouders ACM
  artikel: 2
 8. Besluit geheimhouding aanbestedingen m.b.t. beveiligingsinstallaties landelijke publieke omroep
 9. Besluit geheimverklaring diensten, leveringen en werken (ontwerp, bouw, inrichting en onderhoud woon- en werkverblijven leden Koninklijk Huis)
  artikel: 1
 10. Besluit geheimverklaring opdracht voor operatie en onderhoud nieuwe regeringsvliegtuig
  artikel: 1
 11. Besluit geheimverklaring opdrachten betreffende productie identiteitsbewijzen voor geprivilegieerden
  enig-artikel: enig-artikel
 12. Besluit geheimverklaring opdrachten diensten, leveringen en werken ten behoeve van renovatie Binnenhofcomplex en tijdelijke huisvesting gebruikers Binnenhofcomplex
  artikel: 1
 13. Besluit organisatie, mandaat, volmacht en machtiging ACM 2013
  artikel: 3.6
 14. Besluit tot geheimverklaring opdrachten in het kader van onderhoud Vredespaleis
  enig-artikel: enig-artikel
 15. Controleprotocol behorend bij de Regeling subsidies hoogwaterbescherming 2014 (nieuwe normering primaire waterkeringen, Rijkswaterstaat)
  tekst: tekst
 16. Controleprotocol voor de jaarverantwoording politie
  bijlage: II
 17. Instellingsbesluit Commissie van Aanbestedingsexperts
  artikel: 1
 18. Mandaatbesluit Directoraat-Generaal Belastingdienst 2018
  artikel: 9
 19. Organisatiebesluit Dienst Justis 2015
  artikel: 5
 20. Regeling Europese EZK- en LNV-subsidies
  artikel: 3.1.6
 21. Regeling nationale EZ-subsidies
  bijlage: 1.3
 22. Regeling onderwijsaccountantsprotocol OCW/EZ 2014
  bijlage: bij de Regeling onderwijsaccountantsprotocol OCW/EZ 2014
 23. Regeling onderwijsaccountantsprotocol OCW/EZ 2015
  bijlage: bij de Regeling onderwijsaccountantsprotocol OCW/EZ 2015
 24. Regeling onderwijscontroleprotocol OCW/EZ 2013
  bijlage: bij de Regeling onderwijscontroleprotocol OCW/EZ 2013
 25. Regeling wijziging en nieuwe vaststelling onderwijsaccountantsprotocol OCW 2017
  bijlage: bij de Regeling wijziging en nieuwe vaststelling onderwijsaccountantsprotocol OCW 2017
 26. Regeling wijziging en nieuwe vaststelling onderwijsaccountantsprotocol OCW/EZ 2016
  bijlage: bij de Regeling wijziging en nieuwe vaststelling onderwijsaccountantsprotocol OCW/EZ 2016
 27. Subsidieregeling instituten voor toegepast onderzoek
  bijlage: 5
 28. Uitvoeringsbesluit Wmo 2015
  artikel: 5.4
 29. Wet aanpassingen aan het Douanewetboek van de Unie
 30. Wijzigingsbesluit Uitvoeringsbesluit Wmo 2015 (waarborging goede verhouding tussen prijs voor levering voorziening en eisen gesteld aan kwaliteit voorziening en continuïteit in hulpverlening tussen cliënt en hulpverlener)
  artikel: II

Overzicht van wijzigingen voor dit regeling

(03-01-2019)

Ontstaansbron

Inwerkingtreding

Datum van inwerking- treding

Terugwerkende kracht

Betreft

Ondertekening

Bekendmaking

Kamerstukken

Ondertekening

Bekendmaking

Aanhangig

35105

Aanhangig

34325

18-04-2019

wijziging

20-12-2017

Stb. 2018, 1

34780

05-07-2018

Stb. 2018, 216

01-01-2019

wijziging

05-12-2018

Stb. 2018, 487

34987

18-12-2018

Stb. 2018, 488

28-07-2018

t/m 25-05-2018 a)

wijziging

11-07-2018

Stb. 2018, 247

34939

11-07-2018

Stb. 2018, 248

01-07-2018

wijziging

25-04-2018

Stb. 2018, 142

34860

19-06-2018

Stb. 2018, 207

01-07-2016

wijziging

22-06-2016

Stb. 2016, 241

34329

24-06-2016

Stb. 2016, 243

t/m 18-04-2016 b)

wijziging

22-06-2016

Stb. 2016, 241

34329

22-06-2016

Stb. 2016, 241

01-05-2016

wijziging

20-04-2016

Stb. 2016, 163

34409

20-04-2016

Stb. 2016, 164

01-01-2015

wijziging

19-11-2014

Stb. 2014, 445

33685

12-12-2014

Stb. 2014, 513

01-08-2014

wijziging

25-06-2014

Stb. 2014, 247

33622

02-07-2014

Stb. 2014, 266

25-01-2014

wijziging

18-12-2013

Stb. 2014, 14

33773

20-01-2014

Stb. 2014, 31

18-01-2014

t/m 01-04-2013 c)

wijziging

18-12-2013

Stb. 2014, 14

33773

18-12-2013

Stb. 2014, 14

01-04-2013

wijziging

28-02-2013

Stb. 2013, 102

33186

13-03-2013

Stb. 2013, 103

wijziging

28-01-2013

Stb. 2013, 44

32768

11-02-2013

Stb. 2013, 57

nieuwe-regeling

01-11-2012
samen met
12-07-2012

Stb. 2012, 542
samen met
Stb. 2012, 313

32440
samen met
32891

11-02-2013

Stb. 2013, 57

wijziging

01-11-2012

Stb. 2012, 542

32440

11-02-2013

Stb. 2013, 57

Opmerkingen

 • a) Heeft betrekking op Artikel 4.11, Artikel 4.14a

 • b) Heeft betrekking op Artikel 2.38, Artikel 2.39, Artikel 3.40, Artikel 3.41

 • c) Heeft betrekking op Artikel 4.32

Geen commentaar beschikbaar.

Geen naslag beschikbaar.

Geen jurisprudentie beschikbaar.

Aanbestedingswet 2012

Soort regeling wet
Datum laatste wijziging 1 January 2019
Identificatienr. BWBR0032203
Wetgevende instantie Eerst verantwoordelijke ministerie:Economische Zaken