← Terug naar vorige pagina

Aanwijzing handhaving milieurecht

Algemene informatie

Eerst verantwoordelijke ministerie:

Veiligheid en Justitie

Afkortingen:

Niet officiële titel:

Citeertitel:

De citeertitel is in de regeling vastgesteld

Soort regeling:

beleidsregel

Departementaal kenmerk:

2010A004

Identificatienummer:

BWBR0027325
RechtsgebiedStrafrecht | Milieustrafrecht
OverheidsthemaRechtspraak

Opmerkingen

Inwerkingtreding van de intrekking voorheen door Stcrt. 2010/2953 gesteld op 31 maart 2014.

Informatie geldend op 19-02-2015

Grondslagen voor deze regeling

Geen


Wetsfamilie

Geen


Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen


Beleidsregels en circulaires die deze regeling als wettelijke bevoegdheid hebben

Geen


Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze regeling

  1. Richtlijn voor strafvordering Wet vervoer gevaarlijke stoffen ten aanzien van vervoer over de weg
    tekst: tekst

Overzicht van wijzigingen voor dit regeling

(19-02-2015)

Ontstaansbron

Inwerkingtreding

Datum van inwerking- treding

Terugwerkende kracht

Betreft

Ondertekening

Bekendmaking

Kamerstukken

Ondertekening

Bekendmaking

01-05-2014

intrekking-regeling

15-02-2010
samen met
26-07-2013

Stcrt. 2010, 2953
samen met
Stcrt. 2013, 22031

Stcrt. 2014, 11798

01-04-2010

nieuwe-regeling

15-02-2010

Stcrt. 2010, 2953

15-02-2010

Stcrt. 2010, 2953

Geen commentaar beschikbaar.

Geen naslag beschikbaar.

Geen jurisprudentie beschikbaar.

Aanwijzing handhaving milieurecht

Soort regeling beleidsregel
Datum laatste wijziging 1 April 2010
Identificatienr. BWBR0027325
Wetgevende instantie Eerst verantwoordelijke ministerie:Veiligheid en Justitie