← Terug naar vorige pagina

Aanwijzing bestuurlijke transactie milieudelicten

Algemene informatie

Eerst verantwoordelijke ministerie:

Veiligheid en Justitie

Afkortingen:

Niet officiële titel:

Citeertitel:

De citeertitel is in de regeling vastgesteld

Soort regeling:

beleidsregel

Departementaal kenmerk:

2010A005

Identificatienummer:

BWBR0027322
RechtsgebiedStrafrecht | Milieustrafrecht
OverheidsthemaRechtspraak

Opmerkingen

Geen

Informatie geldend op 18-02-2015

Grondslagen voor deze regeling

Geen


Wetsfamilie

Geen


Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen


Beleidsregels en circulaires die deze regeling als wettelijke bevoegdheid hebben

Geen


Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze regeling

Geen


Overzicht van wijzigingen voor dit regeling

(18-02-2015)

Ontstaansbron

Inwerkingtreding

Datum van inwerking- treding

Terugwerkende kracht

Betreft

Ondertekening

Bekendmaking

Kamerstukken

Ondertekening

Bekendmaking

01-05-2012

intrekking-regeling

15-02-2010

Stcrt. 2010, 2961

15-02-2010
samen met

Stcrt. 2010, 2961
samen met
Stcrt. 2012, 10266

01-04-2010

nieuwe-regeling

15-02-2010

Stcrt. 2010, 2961

15-02-2010

Stcrt. 2010, 2961

Geen commentaar beschikbaar.

Geen naslag beschikbaar.

Geen jurisprudentie beschikbaar.

Aanwijzing bestuurlijke transactie milieudelicten

Soort regeling beleidsregel
Datum laatste wijziging 1 April 2010
Identificatienr. BWBR0027322
Wetgevende instantie Eerst verantwoordelijke ministerie:Veiligheid en Justitie