← Terug naar vorige pagina

Aanwijzingsregeling willekeurige afschrijving en investeringsaftrek milieu-investeringen 2009

Algemene informatie

Eerst verantwoordelijke ministerie:

Infrastructuur en Milieu

Afkortingen:

Niet officiële titel:

Citeertitel:

De citeertitel is in de regeling vastgesteld

Soort regeling:

ministeriele-regeling

Departementaal kenmerk:

DGM/K&L2009006710

Identificatienummer:

BWBR0025316
RechtsgebiedBelastingrecht | Inkomstenbelasting
OverheidsthemaBelastingen

Opmerkingen

Geen

Informatie geldend op 07-01-2017

Grondslagen voor deze regeling

Artikelen 3.31, tweede lid, en 3.42a, tweede lid, Wet inkomstenbelasting 2001


Wetsfamilie


Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen


Beleidsregels en circulaires die deze regeling als wettelijke bevoegdheid hebben

Geen


Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze regeling

Geen


Overzicht van wijzigingen voor dit regeling

(07-01-2017)

Ontstaansbron

Inwerkingtreding

Datum van inwerking- treding

Terugwerkende kracht

Betreft

Ondertekening

Bekendmaking

Kamerstukken

Ondertekening

Bekendmaking

01-01-2019

intrekking-regeling

18-12-2013

Stb. 2013, 565

33752

18-12-2013

Stb. 2013, 565

wijziging

18-12-2013

Stb. 2013, 565

33752

18-12-2013

Stb. 2013, 565

01-01-2017

wijziging

12-12-2016

Stcrt. 2016, 68651

12-12-2016

Stcrt. 2016, 68651

01-01-2016

wijziging

15-12-2015

Stcrt. 2015, 45868

15-12-2015

Stcrt. 2015, 45868

01-01-2015

wijziging

04-12-2014

Stcrt. 2014, 36122

04-12-2014

Stcrt. 2014, 36122

18-02-2014

wijziging

10-02-2014

Stcrt. 2014, 4291

31-01-2014

Stb. 2014, 65

01-01-2014

wijziging

12-12-2013

Stcrt. 2013, 35120

12-12-2013

Stcrt. 2013, 35120

01-01-2013

wijziging

14-12-2012

Stcrt. 2012, 25541

14-12-2012

Stcrt. 2012, 25541

01-07-2012

wijziging

13-06-2012

Stcrt. 2012, 11943

13-06-2012

Stcrt. 2012, 11943

01-01-2012

wijziging

14-12-2011

Stcrt. 2011, 22711

14-12-2011

Stcrt. 2011, 22711

01-01-2011

wijziging

24-12-2010

Stcrt. 2010, 20578

24-12-2010

Stcrt. 2010, 20578

01-10-2010

wijziging

12-05-2010

Stcrt. 2010, 7184

10-06-2010

Stb. 2010, 231

21-04-2010

t/m 01-01-2010 a)

wijziging

06-04-2010

Stcrt. 2010, 5966

06-04-2010

Stcrt. 2010, 5966

01-01-2010

wijziging

10-12-2009

Stcrt. 2009, 19763

10-12-2009

Stcrt. 2009, 19763

10-12-2009

wijziging

20-11-2009

Stcrt. 2009, 18710

20-11-2009

Stcrt. 2009, 18710

28-06-2009

t/m 01-04-2009 b)

wijziging

09-06-2009

Stcrt. 2009, 116

09-06-2009

Stcrt. 2009, 116

19-02-2009

t/m 01-01-2009 c)

nieuwe-regeling

09-02-2009

Stcrt. 2009, 32

09-02-2009

Stcrt. 2009, 32

Opmerkingen

  • a) Heeft betrekking op Bijlage

  • b) Heeft betrekking op Bijlage

  • c) Heeft betrekking op Artikel 1, Artikel 2, Artikel 3, Artikel 4, Artikel 5, Bijlage

Geen commentaar beschikbaar.

Geen naslag beschikbaar.

Geen jurisprudentie beschikbaar.

Aanwijzingsregeling willekeurige afschrijving en investeringsaftrek milieu-investeringen 2009

Soort regeling ministeriele-regeling
Datum laatste wijziging 1 January 2017
Identificatienr. BWBR0025316
Wetgevende instantie Eerst verantwoordelijke ministerie:Infrastructuur en Milieu