← Terug naar vorige pagina

Aanpassingsbesluit handel in emissierechten III

Algemene informatie

Eerst verantwoordelijke ministerie:

Infrastructuur en Milieu

Afkortingen:

Niet officiële titel:

Citeertitel:

De citeertitel is in de regeling vastgesteld

Soort regeling:

AMvB

Identificatienummer:

BWBR0024461
RechtsgebiedRuimtelijke ordening en milieu | Milieurecht
OverheidsthemaMilieu, ruimte en water

Opmerkingen

Geen

Informatie geldend op 19-02-2015

Grondslagen voor deze regeling

Artikel 16.6, eerste lid, Wet milieubeheer


Wetsfamilie


Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen


Beleidsregels en circulaires die deze regeling als wettelijke bevoegdheid hebben

Geen


Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze regeling

Geen


Overzicht van wijzigingen voor dit regeling

(19-02-2015)

Ontstaansbron

Inwerkingtreding

Datum van inwerking- treding

Terugwerkende kracht

Betreft

Ondertekening

Bekendmaking

Kamerstukken

Ondertekening

Bekendmaking

01-01-2011

wijziging

26-08-2008

Stb. 2008, 358

26-08-2008

Stb. 2008, 358

12-09-2008

t/m 01-01-2008 a)

nieuwe-regeling

26-08-2008

Stb. 2008, 358

26-08-2008

Stb. 2008, 358

Opmerkingen

  • a) Heeft betrekking op Artikel I, Artikel II

Geen commentaar beschikbaar.

Geen naslag beschikbaar.

Geen jurisprudentie beschikbaar.

Aanpassingsbesluit handel in emissierechten III

Soort regeling AMvB
Datum laatste wijziging 1 January 2011
Identificatienr. BWBR0024461
Wetgevende instantie Eerst verantwoordelijke ministerie:Infrastructuur en Milieu