← Terug naar vorige pagina

Activiteitenregeling milieubeheer

§ 3.2.3 In werking hebben van een windturbine

Informatie geldend op 14-04-2017

Overzicht van wijzigingen voor dit paragraaf

(14-04-2017)

Ontstaansbron

Inwerkingtreding

Datum van inwerking- treding

Terugwerkende kracht

Betreft

Ondertekening

Bekendmaking

Kamerstukken

Ondertekening

Bekendmaking

Opmerking

01-01-2008

nieuwe-regeling

09-11-2007

Stcrt. 2007, 223

09-11-2007

Stcrt. 2007, 223

Geen commentaar beschikbaar.

Geen naslag beschikbaar.

Geen jurisprudentie beschikbaar.

Activiteitenregeling milieubeheer

Soort regeling ministeriele-regeling
Datum laatste wijziging 1 January 2017
Identificatienr. BWBR0022830
Wetgevende instantie Eerst verantwoordelijke ministerie:Infrastructuur en Milieu