← Terug naar vorige pagina

Activiteitenbesluit milieubeheer

Algemene informatie

Eerst verantwoordelijke ministerie:

Infrastructuur en Milieu

Afkortingen:

Barim

Niet officiële titel:

Activiteitenbesluit

Citeertitel:

De citeertitel is in de regeling vastgesteld

Soort regeling:

AMvB

Identificatienummer:

BWBR0022762
RechtsgebiedAgrarisch recht
Ruimtelijke ordening en milieu
OverheidsthemaLandbouw, natuur en voedsel
Milieu, ruimte en water

Opmerkingen

Door Stb. 2012/441 is de citeertitel gewijzigd per 1 januari 2013 (Stb. 2012/643).

Informatie geldend op 03-02-2017

Grondslagen voor deze regeling

Artikelen 8.40, 8.41, 8.42, 8.42a, 9.5.1 tot en met 9.5.3, 10.2, tweede lid, en 10.32, Wet milieubeheer

Artikelen 6.2, eerste lid, onderdeel b, en tweede lid, onderdeel b, 6.6, 6.7 en 6.12, onderdeel e, Waterwet

Artikelen 78, 79 en 80, Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden

Artikelen 1.1, derde lid, 2.1, eerste lid, onderdeel i, 2.17 en 3.9, derde lid, Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

Artikelen 6, 17 en 65, Wet bodembescherming

Artikel 2, eerste lid, Meststoffenwet


Wetsfamilie


Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Activiteitenregeling milieubeheer
 2. Regeling lozen buiten inrichtingen
 3. Wijzigingsregeling Waterregeling en Activiteitenregeling milieubeheer (wijziging van kaarten (2014.2) en regels brengen of onttrekken van water; reparatie)

Beleidsregels en circulaires die deze regeling als wettelijke bevoegdheid hebben

Geen


Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze regeling

 1. Aanwijzingsregeling willekeurige afschrijving en investeringsaftrek milieu-investeringen 2009
  bijlage: bij de artikelen 1a en 2
 2. Activiteitenregeling milieubeheer
  artikel: 1.1, 1.2, 2.11, 2.9
  bijlage: 2, 9, 10
 3. Beleidsregel schietlawaai defensieterreinen
  tekst: tekst
 4. Beleidsregel verlagen subsidie POP
  bijlage: 3
 5. Besluit beheer winningsafvalstoffen
  artikel: 10
 6. Besluit geluidhinder
  artikel: 1.2
 7. Besluit lozen buiten inrichtingen
  artikel: 1.2
 8. Besluit lozing afvalwater huishoudens
  artikel: 2
 9. Besluit toepassing rijkscoördinatieregeling project Afsluitdijk
  bijlage: 2
 10. Besluit vrijstellingen stortverbod buiten inrichtingen
  artikel: 2
 11. Bouwbesluit 2012
  artikel: 1.1
 12. Circulaire bekendmaking wijze verkrijging uitkering Gemeentefonds en Provinciefonds in verband met Stimulering van Lokale Klimaatinitiatieven (SLOK)
  bijlage: 2
 13. Circulaire Wapens en Munitie 2016
  tekst: tekst
 14. Regeling aanwijzing categorieën duurzame energieproductie 2010
  bijlage: 1
 15. Regeling indicatieve vaststelling reikwijdte Dienstenwet
  bijlage: , bedoeld in artikel 1
 16. Richtlijn bestuurlijke strafbeschikkingsbevoegdheid milieu- en keurfeiten (art. 257ba, tweede lid, Sv)
  bijlage: bijlage
 17. Stortbesluit bodembescherming
  artikel: 2
 18. Vuurwerkbesluit
  artikel: 3A.2.1

Overzicht van wijzigingen voor dit regeling

(03-02-2017)

Ontstaansbron

Inwerkingtreding

Datum van inwerking- treding

Terugwerkende kracht

Betreft

Ondertekening

Bekendmaking

Kamerstukken

Ondertekening

Bekendmaking

wijziging

14-09-2012

Stb. 2012, 441

wijziging

24-06-2010

Stb. 2010, 256

wijziging

09-11-2009

Stb. 2009, 479

nieuwe-regeling

19-10-2007
samen met
09-06-2011
samen met
09-12-2013
samen met
22-12-2010
samen met
27-11-2009
samen met
19-11-2008
samen met
26-11-2007

Stb. 2007, 415
samen met
Stb. 2011, 298
samen met
Stb. 2013, 546
samen met
Stb. 2010, 879
samen met
Stb. 2009, 513
samen met
Stb. 2008, 497
samen met
Stb. 2007, 472

wijziging

19-10-2007

Stb. 2007, 415

01-01-2019

wijziging

18-09-2015

Stb. 2015, 337

18-09-2015

Stb. 2015, 337

01-01-2018

wijziging

18-09-2015

Stb. 2015, 337

18-09-2015

Stb. 2015, 337

01-06-2017

wijziging

13-06-2016

Stb. 2016, 231

13-06-2016

Stb. 2016, 231

02-02-2017

wijziging

12-10-2016

Stb. 2016, 380

23-01-2017

Stb. 2017, 20

01-01-2017

wijziging

27-10-2016

Stb. 2016, 425

13-12-2016

Stb. 2016, 539

wijziging

13-06-2016

Stb. 2016, 231

13-06-2016

Stb. 2016, 231

wijziging

18-09-2015

Stb. 2015, 337

18-09-2015

Stb. 2015, 337

01-01-2016

wijziging

13-10-2015

Stb. 2015, 387

13-10-2015

Stb. 2015, 387

wijziging

18-09-2015

Stb. 2015, 337

21-11-2015

Stb. 2015, 450

wijziging

18-09-2015

Stb. 2015, 337

18-09-2015

Stb. 2015, 337

01-12-2015

wijziging

30-09-2015

Stb. 2015, 356

30-09-2015

Stb. 2015, 356

wijziging

18-09-2015

Stb. 2015, 337

21-11-2015

Stb. 2015, 450

01-07-2015

wijziging

20-05-2015

Stb. 2015, 196

20-05-2015

Stb. 2015, 196

01-03-2014

wijziging

06-01-2014

Stb. 2014, 20

29-01-2014

Stb. 2014, 82

01-01-2014

wijziging

21-05-2013

Stb. 2013, 198

21-05-2013

Stb. 2013, 198

wijziging

15-11-2010

Stb. 2010, 781

29-11-2013

Stb. 2013, 521

01-07-2013

wijziging

25-03-2013

Stb. 2013, 112

25-03-2013

Stb. 2013, 112

01-01-2013

wijziging

07-12-2012

Stb. 2012, 641

05-12-2012

Stb. 2012, 642

wijziging

31-10-2012

Stb. 2012, 558

05-12-2012

Stb. 2012, 642

wijziging

13-10-2012

Stb. 2012, 552

05-12-2012

Stb. 2012, 642

wijziging

14-09-2012

Stb. 2012, 441

05-12-2012

Stb. 2012, 643

23-10-2012

wijziging

11-08-2012

Stb. 2012, 424

11-08-2012

Stb. 2012, 424

01-07-2012

wijziging

15-03-2012

Stb. 2012, 127

15-03-2012

Stb. 2012, 127

24-04-2012

wijziging

15-03-2012

Stb. 2012, 124

15-03-2012

Stb. 2012, 124

31-12-2011

wijziging

24-11-2011

Stb. 2011, 552

06-12-2011

Stb. 2011, 598

16-12-2011

wijziging

30-11-2011

Stb. 2011, 594

12-12-2011

Stb. 2011, 599

01-07-2011

wijziging

16-03-2011

Stb. 2011, 153

09-06-2011

Stb. 2011, 298

30-06-2011

wijziging

31-05-2011

Stb. 2011, 281

31-05-2011

Stb. 2011, 281

28-04-2011

wijziging

08-04-2011

Stb. 2011, 192

08-04-2011

Stb. 2011, 192

05-03-2011

wijziging

11-02-2011

Stb. 2011, 104

03-02-2011

Stb. 2011, 103

01-01-2011

wijziging

15-11-2010

Stb. 2010, 781

22-12-2010

Stb. 2010, 879

wijziging

14-10-2010

Stb. 2010, 749

22-12-2010

Stb. 2010, 879

26-10-2010

wijziging

13-09-2010

Stb. 2010, 696

13-09-2010

Stb. 2010, 696

01-10-2010

wijziging

25-03-2010

Stb. 2010, 144

10-06-2010

Stb. 2010, 231

04-07-2010

wijziging

09-12-2009

Stb. 2009, 605

09-12-2009

Stb. 2009, 605

01-04-2010

wijziging

07-12-2009

Stb. 2009, 547

15-03-2010

Stb. 2010, 132

31-03-2010

wijziging

18-03-2010

Stb. 2010, 135

32127

18-03-2010
samen met
24-03-2010
samen met
18-03-2010

Stb. 2010, 135
samen met
Stb. 2010, 137
samen met
Stb. 2010, 136

01-01-2010

wijziging

02-12-2009

Stb. 2009, 535

10-12-2009

Stb. 2009, 549

wijziging

09-11-2009

Stb. 2009, 479

27-11-2009

Stb. 2009, 513

22-12-2009

wijziging

02-12-2009

Stb. 2009, 535

10-12-2009

Stb. 2009, 549

01-12-2009

wijziging

04-09-2009

Stb. 2009, 389

04-09-2009

Stb. 2009, 389

16-09-2008

t/m 01-01-2008 a)

wijziging

26-07-2008

Stb. 2008, 326

26-07-2008

Stb. 2008, 326

01-06-2008

wijziging

29-04-2008

Stb. 2008, 160

29-04-2008

Stb. 2008, 160

01-01-2008

nieuwe-regeling

19-10-2007

Stb. 2007, 415

26-11-2007

Stb. 2007, 472

wijziging

19-10-2007

Stb. 2007, 415

20-12-2007

Stb. 2007, 571

Opmerkingen

 • a) Heeft betrekking op Artikel 6.17

Geen commentaar beschikbaar.

Geen naslag beschikbaar.

Geen jurisprudentie beschikbaar.

Activiteitenbesluit milieubeheer

Soort regeling AMvB
Datum laatste wijziging 2 February 2017
Identificatienr. BWBR0022762
Wetgevende instantie Eerst verantwoordelijke ministerie:Infrastructuur en Milieu